Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên tuyển sinh năm 2017

Thứ tư, ngày 29/03/2017, 15:20
Dưới đây là thông tin tuyển sinh hệ chính quy năm 2017 của trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp thuộc Đại học Thái Nguyên.

1. Tên trường, sứ mệnh, địa chỉ trụ sở

- Tên trường: Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên; mã trường DTK.

- Sứ mạng, tầm nhìn và mục tiêu:

Đào tạo nguồn nhân lực đại học, sau đại học, từng bước đạt chuẩn Quốc tế đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tiếp cận phương thức nghiên cứu khoa học của các nước phát triển; nghiên cứu khoa học gắn liền với đào tạo và phát triển sản phẩm phục vụ trực tiếp doanh nghiệp và xã hội. Tiếp thu văn hóa tiên tiến đi đôi với giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Đến năm 2020, trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp cơ bản trở thành trường Đại học trọng điểm phát triển đào tạo các chương trình tiên tiến, chương trình chất lượng cao, chương trình liên kết đào tạo quốc tế và sau đại học đồng thời gắn nghiên cứu khoa học với doanh nghiệp để đến năm 2030 trở thành địa chỉ phát triển sản phẩm tin cậy của doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Tập trung đầu tư nâng cao kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp và khả năng sử dụng ngoại ngữ của giảng viên là chìa khóa của sự phát triển bền vững.

Xây dựng môi trường giáo dục, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ tiên tiến và chuyên nghiệp cho người học. Đảm bảo sau khi tốt nghiệp người học có đủ năng lực áp dụng những kiến thức, kỹ năng đã học để vận dụng sáng tạo và giải quyết các yêu cầu của thực tiễn.

- Địa chỉ của Trường: Số 666, Đường 3-2, Phường Tích Lương, Thành phố Thái Nguyên - Thái Nguyên; Tel: (84)2803847145; Fax (84)2803847403; website: http://www.tnut.edu.vn; Email: office@tnut.edu.vn.

2. Thông tin tuyển sinh đại học chính quy năm 2017

2.1. Phạm vi tuyển sinh

Trường tuyển sinh trong phạm vi cả nước.

2.2. Phương thức tuyển sinh

Nhà trường tuyển sinh dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017.

2.3. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận đăng ký xét tuyển  

2.3.1. Điều kiện ĐKXT

Thí sinh đã tốt nghiệp THPT theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên; có điểm xét tuyển (là tổng điểm của 3 môn trong tổ hợp ĐKXT theo thang điểm 10 và được làm tròn đến 0,25; cộng với điểm ưu tiên đối tượng, khu vực) đạt ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định của Bộ GD&ĐT.

2.3.2. Ngưỡng điểm nhận hồ sơ ĐKXT

Dựa trên ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ GD&ĐT quyết định sau khi có kết quả thi THPT Quốc gia, Nhà trường sẽ xác định ngưỡng điểm xét tuyển đối với từng ngành tuyển sinh và thông báo trên website của Nhà trường (địa chỉ: http://tnut.edu.vn).

2.4. Tổ chức tuyển sinh

2.4.1. Thời gian nhận ĐKXT

Thời gian, các đợt nhận hồ sơ ĐKXT thực hiện theo quy định chung của Bộ GD& ĐT.

2.4.2. Hình thức nhận ĐKXT

Thí sinh có thể nộp 1 trong 3 hình thức sau đây:

- Nộp hồ sơ online: Thí sinh truy cập địa chỉ website: http://tnut.edu.vn và làm theo hướng dẫn;

- Nộp chuyển phát nhanh qua đường bưu điện theo địa chỉ: Tổ tuyển sinh - Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp: Số 666, Đường 3/2, Phường Tích Lương, Thành phố Thái Nguyên, Tính Thái Nguyên;

- Nộp trực tiếp tại trường theo địa chỉ: Showroom - Tổ tuyển sinh - Cổng chính Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp: Số 666, Đường 3/2, Phường Tích Lương, Thành phố Thái Nguyên, Tính Thái Nguyên.

2.4.3. Lệ phí tuyển sinh

- Lệ phí xét tuyển đợt 1 thực hiện theo theo quy định của Bộ giáo dục và đào tạo;

- Lệ phí xét tuyển đợt bổ sung dự kiến 30.000 đồng/ thí sinh.

2.5. Thông tin về ngành đào tạo/ chỉ tiêu/ tổ hợp môn xét tuyển/ thi tuyển

(Theo trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên)
( bình chọn, / 10 điểm)