Trường Đại học Hùng Vương tuyển sinh năm 2017

Thứ năm, ngày 30/03/2017, 15:20
Năm 2017, Trường Đại học Hùng Vương thực hiện tuyển sinh nhiều đợt trong năm.

1. Các thông tin tuyển sinh năm 2017

1.1. Đối tượng tuyển sinh

Thí sinh đủ điều kiện theo quy định tại Điều 6, Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

1.2. Phạm vi tuyển sinh

Trường Đại học Hùng Vương tuyển sinh các thí sinh thuộc các vùng như sau:

- Các ngành đại học sư phạm (ĐHSP): Tuyển các thí sinh có hộ khẩu thường trú thuộc các tỉnh: Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Hà Tây (cũ), Hòa Bình, Lai Châu.

- Các ngành ngoài sư phạm: Tuyển sinh trong cả nước.

- Các ngành cao đẳng sư phạm (CĐSP): Tuyển các thí sinh có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Phú Thọ.

1.3. Phương thức tuyển sinh

Năm 2017, Trường Đại học Hùng Vương thực hiện tuyển sinh nhiều đợt trong năm và sử dụng các phương thức tuyển sinh sau:

(1) Sử dụng kết quả kỳ thi THPT quốc gia để xét tuyển với tổ hợp các môn thi thành phần của các bài thi để xét tuyển vào các ngành theo quy định.

(2) Xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở cấp THPT.

(3) Xét tuyển điểm thi các môn thành phần của các bài thi THPT quốc gia hoặc điểm học tập các môn học ở cấp THPT kết hợp thi tuyển môn năng khiếu đối  với các ngành đại học Giáo dục Mầm non, đại học Giáo dục Thể chất, ĐHSP Âm nhạc, ĐHSP Mỹ thuật và cao đẳng Giáo dục Mầm non.

1.4. Chỉ tiêu tuyển sinh dự kiến, tổ hợp môn xét tuyển

- Đối với các ngành đại học, cao đẳng thuộc nhóm ngành I (trừ các ngành có dấu (*)): Xét tuyển kết quả kỳ thi THPT quốc gia năm 2017. Đối với các ngành đại học, cao đẳng thuộc nhóm ngành I còn lại: Thi năng khiếu kết hợp xét tuyển điểm  học tập các môn văn hóa ở THPT hoặc điểm thi THPT quốc gia.

- Đối với các ngành đại học thuộc nhóm ngành III, V, VII: Xét tuyển kết quả học tập các môn học THPT hoặc xét tuyển kết quả kỳ thi THPT quốc gia năm 2017.

1.5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT

1.5.1 Xét tuyển kết quả kỳ thi THPT quốc gia năm 2017

Kết quả thi của tổ hợp các môn xét tuyển chưa nhân hệ số, đã tính điểm ưu tiên theo quy định hiện hành đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo.

1.5.2 Xét tuyển kết quả học tập các môn học THPT

Tổng điểm 2 học kỳ lớp 12 của 3 môn học thuộc tổ hợp môn xét tuyển (chưa tính điểm ưu tiên) đạt 36,0 trở lên đối với bậc đại học. Điểm ưu tiên được cộng với tổng điểm trung bình các môn để xét trúng tuyển. Điểm ưu tiên khu vực và đối tượng được thực hiện theo quy định ưu tiên của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

1.5.3 Thi năng khiếu kết hợp xét tuyển điểm học tập các môn văn hóa ở THPT hoặc điểm thi THPT quốc gia

Thi tuyển môn năng khiếu và xét tuyển kết quả điểm các môn văn hóa lớp 12 ở THPT hoặc kết quả thi THPT quốc gia năm 2017 theo tổ hợp môn xét tuyển.

Điểm trung bình của 3 môn thuộc tổ hợp môn xét tuyển (gồm cả môn thi năng khiếu đã nhân hệ số) đạt 6,0 trở lên đối với bậc đại học. Điểm ưu tiên được cộng với tổng điểm các môn đã nhân hệ số để xét trúng tuyển. Điểm ưu tiên khu vực và đối tượng được thực hiện theo quy định ưu tiên của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Ngành Giáo dục Mầm non, Giáo dục thể chất điểm môn năng khiếu tính hệ số 2. Ngành sư phạm Âm nhạc điểm môn Thanh nhạc hệ số 2, môn Thẩm âm tiết tấu hệ số 1. Ngành sư phạm Mỹ thuật điểm môn Hình họa hệ số 2, môn Vẽ màu hệ số 1.

2.6 Các thông tin cần thiết khác để thí sinh ĐKXT vào các ngành của trường

- Mã số tuyển sinh của trường: THV

- Đối với các ngành sử dụng nhiều tổ hợp các môn thi xét tuyển, Nhà trường dành ít nhất 50% chỉ tiêu của ngành đó để xét tuyển theo tổ hợp các môn theo khối  thi truyền thống và không có chênh lệch điểm xét tuyển giữa các tổ hợp. Riêng ngành Giáo dục Tiểu học xét tuyển theo hai nhóm (nhóm 1: A00, D01; nhóm 2: C00, C19) với tổng điểm bằng nhau cho các tổ hợp trong cùng một nhóm sao cho đảm bảo các  tổ hợp truyền thống tuyển không dưới 50%. Nhà trường không sử dụng điều kiện phụ trong xét tuyển.

- Địa chỉ nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển: Phòng Đào tạo - Trường Đại học Hùng Vương:

Cơ sở TP. Việt Trì – Phường Nông Trang – TP. Việt Trì – tỉnh Phú Thọ.

Cơ sở TX. Phú Thọ - Phường Hùng Vương - TX. Phú Thọ - tỉnh Phú Thọ.

- Website: hvu.edu.vn. Số điện thoại liên hệ: (02103) 993 369; 821 970.

- Có đủ ký túc xá cho sinh viên trúng tuyển nhập học.

2.7.Tổ chức tuyển sinh

- Nhà trường tổ chức tuyển sinh nhiều đợt trong năm. Thời gian nhận hồ sơ đăng ký thi, xét tuyển thực hiện theo quy định Bộ Giáo dục & Đào tạo và thông báo tuyển sinh của trường.

- Thí sinh có thể lựa chọn một trong các phương thức đăng ký xét tuyển sau:

+ Trực tiếp tại trường.

+ Qua đường bưu điện (dịch vụ nộp hồ sơ xét tuyển).

+ Đăng ký trực tuyến qua hệ thống quản lý thi quốc gia của Bộ Giáo dục & Đào tạo.

- Hồ sơ đăng ký xét tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo hoặc biểu mẫu của trường.

2.8.Chính sách ưu tiên, tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển

Thực hiện theo quy định Bộ Giáo dục & Đào tạo và Quy chế tuyển sinh hiện hành.

2.9.Lệ phí xét tuyển/thi tuyển;

Thực hiện theo quy định và hướng dẫn của Bộ Giáo dục & Đào tạo.

2.10.Học phí

- Các ngành đào tạo giáo viên (Nhóm ngành I) : Miễn học phí.

- Các ngành đào tạo khác: Thực hiện theo quy định và hướng dẫn của Bộ Giáo dục & Đào tạo, của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ.

(Theo Trường đại học Hùng Vương)
( bình chọn, / 10 điểm)