Trường Đại học Chính trị tuyển sinh năm 2016

Thứ tư, ngày 04/05/2016, 11:05
Chỉ tiêu tuyển sinh cụ thể như sau:

 Thông tin tuyển sinh: 

1. Các ngành đào tạo đại học quân sự:

- Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển trên cơ sở kết quả của Kỳ thi THPT quốc gia. Thí sinh đăng ký và dự Kỳ thi THPT quốc gia năm 2016 theo quy định của Bộ GD & ĐT.

- Trường hợp xét tuyển đến một mức điểm nhất định vẫn còn chỉ tiêu, nhưng số thí sinh cùng bằng điểm cao hơn số lượng chỉ tiêu còn lại, thực hiện xét tuyển theo các tiêu chí phụ, như sau:

1) Tiêu chí 1: Thí sinh xét tuyển theo tổ hợp môn Toán, Lịch sử, Địa lí có điểm thi môn Văn cao hơn sẽ trúng tuyển; Thí sinh xét tuyển theo tổ hợp môn Toán, Vật lí, Hóa học có điểm thi môn Toán cao hơn sẽ trúng tuyển.

2) Sau khi xét tiêu chí 1, trường vẫn còn chỉ tiêu, nhưng có nhiều thí sinh cùng bằng điểm, cùng có tiêu chí 1 như nhau, thì xét đến các tiêu chí phụ tiếp theo như phần quy định xét tuyển tiêu chí phụ của Học viện kĩ thuật quân sự.

- Thí sinh đăng ký xét tuyển vào hệ đại học quân sự phải qua sơ tuyển, có đủ tiêu chuẩn quy định của Bộ Quốc phòng (thanh niên ngoài quân đội sơ tuyển tại Ban TSQS cấp quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh; quân nhân tại ngũ sơ tuyển tại Ban TSQS cấp trung đoàn và tương đương).

- Vùng tuyển sinh: Tuyển thí sinh Nam trong cả nước.

- Điểm trúng tuyển: Theo chỉ tiêu của tổ hợp xét tuyển và theo khu vực phía Nam, phía Bắc.

- Khi có hướng dẫn về tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển của BanTSQSBQP nhà trường sẽ công bố chỉ tiêu và các tiêu chí tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển; chỉ tiêu tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển (nếu có) sẽ trừ vào chỉ tiêu tuyển sinh.

- Tuyển 54 chỉ tiêu đi đào tạo ở trường ngoài quân đội.

2. Đào tạo ngành Giáo dục quốc phòng và an ninh:

- Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển trên cơ sở kết quả của kỳ thi THPT quốc gia. Thí sinh đăng ký và dự kỳ thi THPT quốc gia năm 2016 theo quy định của Bộ GD&ĐT.

- Vùng tuyển sinh: Tuyển nam thí sinh trong cả nước.

- Thời gian và Hồ sơ xét tuyển: Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Điểm trúng tuyển: Theo tổ hợp môn xét tuyển.

 

Ngành học/ Trình độ

Mã ngành

Tổ hợp môn thi/

xét tuyển

Chỉ tiêu

Các ngành đào tạo đại học quân sự

 

 

634

Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước

D310202

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

Toán, Vật lí, Hóa học

634

- Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Bắc

 

 

412

+ Thí sinh Nam tổ hợp C00

 

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí 

275

+ Thí sinh Nam tổ hợp A00

 

Toán, Vật lí, Hóa học 

137

- Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Nam

 

 

222

+ Thí sinh Nam tổ hợp C00

 

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí 

148

+ Thí sinh Nam tổ hợp A00

 

Toán, Vật lí, Hóa học 

74

Giáo dục Quốc phòng – An ninh

D140208

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

Toán, Vật lí, Hoá học

50

+ Thí sinh Nam tổ hợp C00

 

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

35

+ Thí sinh Nam tổ hợp A00

 

Toán, Vật lí, Hoá học

15

 

Thông tin tuyển sinh

è  Điểm chuẩn các trường đại học năm 2015

è  Tỉ lệ chọi Đại Học 2015

è  Điểm Nguyện Vọng 2 các trường đại học năm 2015

 

(ĐH Chính trị)
( bình chọn, / 10 điểm)