Trường Đại học Bạc Liêu tuyển sinh năm 2017

Thứ ba, ngày 04/04/2017, 08:22
Trường Đại học Bạc Liêu đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao đẳng, đại học, có vai trò nòng cốt trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ cho khu vực Bán đảo Cà Mau.

Trường Đại học Bạc Liêu được thành lập theo Quyết định số 1558/QĐ-TTg, ngày 24/11/2006 của Thủ tướng Chính phủ là một cơ sở giáo dục công lập đào tạo đa ngành nghề, có nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao đẳng, đại học, có vai trò nòng cốt trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ cho khu vực Bán đảo Cà Mau.

Trường có 02 cơ sở đào tạo thuộc Phường 8 và Phường 1 của Thành phố Bạc Liêu.

* Cơ sở 1 (trụ sở chính): Địa chỉ: 178, đường Võ Thị Sáu, phường 8, Tp Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

* Cơ sở 2: Địa chỉ: 112, đường Lê Duẫn, phường 1, Tp Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

Xem chi tiết đề án tuyển sinh của trường năm 2017 TẠI ĐÂY.

(Theo Trường Đại học Bạc Liêu)
( bình chọn, / 10 điểm)