Thông tin tuyển sinh Đại học Xây dựng miền Tây năm 2016

Thông tin tuyển sinh Đại học Xây dựng miền Tây năm 2016

Thứ sáu, ngày 22/04/2016, 14:07
Đại học Xây dựng miền Tây đã công bố phương án tuyển sinh năm 2016 và tổ hợp môn xét tuyển cho từng ngành
(Theo Đh Xây dựng Miền Tây)
( bình chọn, / 10 điểm)