Thông tin tuyển sinh Đại học Nam Cần Thơ năm 2016

Thứ ba, ngày 26/04/2016, 11:50
Năm 2016, Đại học Nam Cần Thơ tuyển sinh theo 2 phương thức với 16 ngành tuyển sinh bậc Đại học chính quy. Cụ thể như sau:

Ngành học/ Trình độ

Mã ngành

Tổ hợp môn thi/ xét tuyển

Chỉ tiêu

Các ngành đào tạo đại học:

 

 

2700

 Dược học

 D720401

Toán, Vật lí, Hóa học Toán, Hóa học, Sinh học Vật lí, Hóa học, Ngữ vănHóa học, Sinh học, Ngữ văn

 

Quan hệ công chúng

D360708

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh Ngữ văn, Lịch sử, Địa líNgữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh

 

 Luật kinh tế

 D380107

 

Ngành học/ Trình độ

Mã ngành

Tổ hợp môn thi/ xét tuyển

Chỉ tiêu

Kế toán

D340301

 Toán, Vật lí, Hóa học Toán, Vật lí, Tiếng Anh Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

 

Tài chính - Ngân hàng

D340201

 

Quản trị kinh doanh

D340101

 

Bất động sản

D340116

 

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

D340103

 

Quản lí đất đai

D850103

Toán, Vật lí, Hóa học Toán, Hóa học, Sinh học Vật lí, Hóa học, Ngữ vănHóa học, Sinh học, Ngữ văn

 

Quản lý tài nguyên & môi trường

D850101

 

Kỹ thuật môi trường

D520320

 

 Kĩ thuật công trình xây dựng

 D580201

Toán, Vật lí, Hóa học Toán, Hóa học, Tiếng Anh Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh Vật lí, Hóa học, Ngữ văn

 

 Kiến trúc

 D580102

Toán, Vật lí, Năng khiếu Toán, Tiếng Anh, Năng khiếu Toán, Tin, Năng khiếu

 

 Công nghệ kĩ thuật hóa học

 D510401

Toán, Vật lí, Hóa học Toán, Hóa học, Sinh học Vật lí, Hóa học, Ngữ vănHóa học, Sinh học, Ngữ văn

 

 Công nghệ thực phẩm

 D540101

Toán, Hóa học, Sinh học Toán, Vật lí, Sinh họcNgữ văn, Hóa học, Sinh học Ngữ văn, Vật lí, Sinh học

 

 Công nghệ thông tin

 D480201

Toán, Vật lí, Hóa học Toán, Hóa học, Tiếng Anh Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh Vật lí, Hóa học, Ngữ văn

 

Các ngành đào tạo cao đẳng:

 

 

200

Ngành học/ Trình độ

Mã ngành

Tổ hợp môn thi/ xét tuyển

Chỉ tiêu

 Dược

 C900107

Toán, Vật lí, Hóa học Toán, Hóa học, Sinh học Vật lí, Hóa học, Ngữ vănHóa học, Sinh học, Ngữ văn

 

Kế toán

C340301

Toán, Vật lí, Hóa học Toán, Vật lí, Tiếng Anh Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

 

Tài chính - Ngân hàng

C340201

 

Quản trị kinh doanh

C340101

 

 Quản lý đất đai

 C850103

Toán, Vật lí, Hóa học Toán, Hóa học, Sinh học Vật lí, Hóa học, Ngữ vănHóa học, Sinh học, Ngữ văn

 

 Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng

 C510102

Toán, Vật lí, Hóa học Toán, Hóa học, Tiếng Anh Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh Vật lí, Hóa học, Ngữ văn

 

Công nghệ kỹ thuật kiến trúc

 C510101

Toán, Vật lí, Năng khiếu Toán, Tiếng Anh, Năng khiếu Toán, Tin học, Năng khiếu

 

Các ngành liên thông  từ TCCN, CĐ lên ĐH:

 

 

400

 Dược học

 D720401

Thi tuyển (Toán; Hóa phân tích; Hóa dược – Dược lý); Xét tuyển theo đề án tự TS

 

 Kế toán

 D340301

Thi tuyển (Toán; Nguyên lý kế toán; Kế toán doanh nghiệp); Xét tuyển theo đề án tự TS

 

 Luật kinh tế

 D380107

Thi tuyển (Toán; Lý luận chung về NN&PL; Kinh tế học); Xét tuyển theo đề án tự TS

 

Kĩ thuật công trình xây dựng

 D580201

Thi tuyển (Toán; Cơ lý thuyết; Kỹ thuật thi công); Xét tuyển theo đề án tự TS

 

 

Thông tin tuyển sinh

è  Điểm chuẩn các trường đại học năm 2015

è  Tỉ lệ chọi Đại Học 2015

è  Điểm Nguyện Vọng 2 các trường đại học năm 2015

 

 

(ĐH Nam Cần Thơ)
( bình chọn, / 10 điểm)