Diemthi24h cập nhật nhanh nhất xếp hạng dự đoán đỗ trượt Đại học - Cao đẳng năm 2015

Thông tin số liệu Thí sinh đăng ký xét tuyển Đại học Điều Dưỡng Nam Định 2015

Thứ tư, ngày 12/08/2015, 15:47
Dữ liệu tuyển sinh đại học, cao đẳng chính qui năm 2015 tính đến 17h ngày 12/8/2015

Trường ĐH Điều dưỡng Nam Định thông báo dữ liệu tuyển sinh đại học, cao đẳng chính qui năm 2015 tính đến 17h ngày 12/8/2015 như sau:

Tuyển sinh nguyện vọng 1 - YDD - Chi tiết đăng ký tuyển sinh Đại học Điều dưỡng

Tuyển sinh nguyện vọng 1 - YDD - Chi tiết đăng ký tuyển sinh Cao đẳng Điều dưỡng

Tuyển sinh nguyện vọng 1 - YDD - Chi tiết đăng ký tuyển sinh Cao đẳng Hộ sinh

THÔNG TIN TUYỂN SINH

ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2015

Tên trường,

Ngành học

Ký hiệu

Mã ngành

Môn thi/xét tuyển

Chỉ tiêu

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

ĐIỀU DƯỠNG NAM ĐỊNH

YDD

 

 

800

257 Hàn Thuyên – TP. Nam Định - tỉnh Nam Định.

ĐT: 0350.3643669.  Website: www.ndun.edu.vn

 

Các ngành đào tạo đại học:

 

 

 

 

 

Điều dưỡng (học 4 năm)

 

D720501

-Toán, Hóa học, Sinh học

-Toán, Ngữ văn, Sinh học

-Toán, Ngữ văn, Hóa học

650

Các ngành đào tạo cao đẳng:

 

 

 

 

Điều dưỡng (học 3 năm)

 

C720501

-Toán, Hóa học, Sinh học

-Toán, Ngữ văn, Sinh học

-Toán, Ngữ văn, Hóa học

100

Hộ sinh (học 3 năm)

 

C720502

50

 

(http://www.ndun.edu.vn/)
( bình chọn, / 10 điểm)