Điểm thi 24h cập nhật nhanh nhất xếp hạng dự đoán đỗ trượt Đại học - Cao đẳng năm 2015

Thông tin số liệu đăng ký xét tuyển Khoa Quốc tế– Đai học thái Nguyên 2015

Thứ ba, ngày 18/08/2015, 15:13
Cập nhật danh sách thí sinh đăng ký xét tuyển vào Khoa Quốc tế– Đai học thái Nguyên(15/08/2015)

Thông tin tuyển sinh cụ thể như sau:

KHOA QUỐC TẾ

 Mã ngành

 Tổng hợp môn xét tuyển

Chỉ tiêu

 Điểm xét tuyển

I

Lấy kết quả kỳ thi THPT Quốc gia

 

200

 15

1

Hệ Đại học

200

 15

 

Kinh doanh Quốc tế

D340120

Toán, Vật lí, Hóa học;
Toán, Vật lí, Tiếng Anh;
Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh;
Toán, Địa lí, Tiếng Anh

40

 15

 

Quản trị kinh doanh (gồm các chuyên ngành: Kinh doanh và Quản lý; Quản trị kinh doanh và Tài chính)

D340101

Toán, Vật lí, Hóa học;
Toán, Vật lí, Tiếng Anh;
Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh;
Toán, Địa lí, Tiếng Anh

40

 15

 

Kế toán (chuyên ngành: Kế toán và Tài chính)

D340301

Toán, Vật lí, Hóa học;
Toán, Vật lí, Tiếng Anh;
Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh;
Toán, Địa lí, Tiếng Anh

60

 15

 

Quản lý Tài nguyên và Môi trường(chuyên ngành: Quản lý Môi trường và Bền vững)

D850101

Toán, Hóa học, Sinh học;
Toán, Sinh học, Tiếng Anh;
Toán, Vật lí, Tiếng Anh;
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

60

 15

 

 

 

(Diemthi.24h.com.vn)
( bình chọn, / 10 điểm)