Thông tin số liệu đăng ký xét tuyển

Thông tin số liệu đăng ký xét tuyển Học viện chính sách và phát triển 2015

Thứ năm, ngày 20/08/2015, 08:16
Cập nhật danh sách thí sinh đăng ký xét tuyển (17/08/2015)

KẾT QUẢ VÀ DANH SÁCH THÍ SINH ĐÃ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY VÀO HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN (TÍNH ĐẾN 17H NGÀY 19.8.2015)

1. DANH SÁCH KẾT QUẢ XÉT TUYỂN SINH  TẠM THỜI TÍNH ĐẾN 17H NGÀY 19/8/2015

 

2. KẾT QUẢ XÉT TUYỂN TẠM THỜI (Tính đến 17h ngày 19/8/2015)

Ngành học

Mã ngành

Tổ hợp 03 môn

xét tuyển

Chỉ tiêu

TỔNG CHỈ TIÊU

 

 

500

Kinh tế (gồm 03 chuyên ngành Quy hoạch phát triển, Kế hoạch phát triển, Quản lý đấu thầu)

D310101

1/ Toán, Vật Lý, Hóa học 

2/ Toán, Vật Lý, Tiếng Anh

3/ Ngữ Văn, Toán, Tiếng Anh

4/ Toán, Vật Lý, Ngữ Văn 

200

Kinh tế quốc tế (chuyên ngành Kinh tế đối ngoại)

D310106

1/ Toán, Vật Lý, Hóa học

2/ Toán, Vật Lý, Tiếng Anh

3/ Ngữ Văn, Toán, Tiếng Anh

4/ Toán, Tiếng Anh, Hóa học

100

Quản trị kinh doanh (chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp)

D340101

1/ Toán, Vật Lý, Hóa học

2/ Toán, Vật Lý, Tiếng Anh

3/ Ngữ Văn, Toán, Tiếng Anh

4/ Toán, Tiếng Anh, Hóa học

50

Quản lý nhà nước (chuyên ngành Quản lý công)

D310205

1/ Toán, Vật Lý, Hóa học

2/ Toán, Vật Lý, Tiếng Anh

3/ Ngữ Văn, Toán, Tiếng Anh

4/ Toán,  Ngữ văn, Hóa học

50

Tài chính – Ngân hàng (chuyên ngành Tài chính công)

D340201

1/ Toán, Vật Lý, Hóa học

2/ Toán, Vật Lý, Tiếng Anh

3/ Ngữ Văn, Toán, Tiếng Anh

4/  Toán,  Ngữ văn, Hóa học

100

Tuyển sinh vào chương trình chất lượng cao: Học viện tuyển sinh 02 lớp chương trình Chất lượng cao các ngành Kinh tế quốc tế;  Tài chính – Ngân hàng

Số lượng tuyển sinh : 50 sinh viên/lớp

+Đối tượng: Tất cả các thí sinh đã trúng tuyển vào các ngành của Học viện đều được đăng ký xét tuyển.

 

(Diemthi.24h.com.vn)
( bình chọn, / 10 điểm)