Diemthi24h cập nhật nhanh nhất xếp hạng dự đoán đỗ trượt Đại học - Cao đẳng năm 2015

Thông tin số liệu đăng ký xét tuyển Đại học Sư phạm – Đai học thái Nguyên 2015

Thứ ba, ngày 18/08/2015, 15:14
Danh sách thí sinh đăng ký xét tuyển nguyện vọng 1 Đại học Sư phạm – Đai học thái Nguyên ( cập nhật hết ngày 15/08/2015 )

Danh sách thí sinh đăng ký xét tuyển sử dụng kết quả kỳ thi THPT Quốc Gia năm 2015 cập nhật ngày 15/8/2015

Mã tổ hợp môn xét tuyển và chỉ tiêu tuyển sinh

TT

Ngành học

 Mã số

Mã tổ hợp môn thi/xét tuyển

Chỉ tiêu

 1

Giáo dục học (SP Tâm lý – Giáo dục)

D140101

B03

Toán, Sinh học, Ngữ văn

80

C00

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

D01

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

 2

Giáo dục Mầm non

D140201

M00

Ngữ văn, Toán, Năng khiếu (Hát nhạc, Đọc, Kể chuyện)

160

 3

Giáo dục Tiểu học 

D140202

C01

Ngữ văn, Toán, Vật lí

140

C02

Ngữ văn, Toán, Hóa học

D01

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

 4

Giáo dục Chính trị

D140205

C00

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

70

C03

Ngữ văn, Toán, Lịch sử

C04

Ngữ văn, Toán, Địa lí

D01

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

 5

Giáo dục Thể chất 

D140206

T00

Toán, Sinh học, Năng khiếu TDTT

100

 6

Sư phạm Toán học 

D140209

A00

Toán, Vật lí, Hóa học

240

A01

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

 7

Sư phạm Tin học

D140210

A00

Toán, Vật lí, Hóa học

60

A01

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

 8

Sư phạm Vật lí

D140211

A00

Toán, Vật lí, Hóa học

120

A01

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

C01

Ngữ văn, Toán, Vật lí

 9

Sư phạm Hoá học

D140212

A00

Toán, Vật lí, Hóa học

130

D07

Toán, Hóa học, Tiếng Anh

 10

Sư phạm Sinh học 

D140213

B00

Toán, Hóa học, Sinh học

120

D08

Toán, Sinh học, Tiếng Anh

 11

Sư phạm Ngữ văn 

D140217

C00

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

250

D01

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

D14

Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh

 12

Sư phạm Lịch sử

D140218

C00

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

120

D14

Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh

C03

Ngữ văn, Toán, Lịch sử

 13

Sư phạm Địa lí

D140219

C00

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

120

C04

Ngữ văn, Toán, Địa lí

D10

Toán, Địa lí, Tiếng Anh

 14

Sư phạm Tiếng Anh

D140231

D01

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

40

 

(diemthi.24h.com.vn)
( bình chọn, / 10 điểm)