Thi sinh tham dự kỳ thi THPT QG năm 2015

Thông tin số liệu đăng ký xét tuyển Trường Sĩ Quan Lục Quân 1 2015

Thứ bảy, ngày 08/08/2015, 09:24
Cập nhật Danh xét Thí Sinh Đăng ký xét tuyển

Thí sinh xem Danh sách tại đây

 THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2015

Tên trường,

Ngành học

Ký hiệu trường

Mã Ngành

Môn thi/Xét tuyển

Tổng chỉ tiêu

TRƯỜNG SĨ QUAN LỤC QUÂN 1

LAH

 

 

1662

- Xã Cổ Đông, Sơn Tây, Hà Nội

- ĐT: 069 598 219 - Website: www.sqlq1.edu.vn.com

 

Các ngành đào tạo đại học quân sự

 

 

 

535

Ngành Chỉ huy tham mưu Lục quân

 

D860210

Toán, Lý, Hóa

535

Các ngành đào tạo đại học, cao đẳng ngành quân sự cơ sở

 

 

 

887

- Đào tạo đại học ngành Quân sự cơ sở

 

D860230

Văn, Sử, Địa

312

- Đào tạo cao đẳng ngành Quân sự cơ sở

 

C860230

Văn, Sử, Địa

419

- Đào tạo liên thông từ cao đẳng lên đại học (vừa  làm vừa học)

 

D860230

Văn, Sử, Địa

156

Đào tạo theo địa chỉ cho Bộ Công an

 

 

 

240

- Đại học chính quy: Ngành Chỉ huy tham mưu Lục quân

 

D860210

Toán, Lý, Hóa

120

- Đào tạo liên thông từ cao đẳng lên đại học: Ngành Chỉ huy tham mưu Lục quân

 

D860210

Toán, Lý, Hóa

120

 

(Diemthi.24h.com.vn)
( bình chọn, / 10 điểm)