Diemthi24h cập nhật nhanh nhất xếp hạng dự đoán đỗ trượt Đại học - Cao đẳng năm 2015

Thông tin số liệu đăng ký xét tuyển HV Quân Y 2015

Thứ bảy, ngày 15/08/2015, 11:11
Danh sách thí sinh đăng ký xét tuyển tính đến hết ngày 12/08

Thí sinh xem Danh sách:

Bác sĩ đa khoa Quân y

Bác sĩ đa khoa Hệ dân sự

Dược sĩ Đại học Hệ dân sự

 

  

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2015

I. HỆ QUÂN SỰ

1. Ngành Đào tạo, chỉ tiêu xét tuyển, tổ hợp môn xét tuyển: 

Tên trường,

Ngành học

Ký hiệu trường

Mã Ngành

Tổ hợp môn

Xét tuyển

Chỉ tiêu

HỌC VIỆN QUÂN Y

YQH

 

 

210

- Số 160, Phùng Hưng, Phường Phúc La, Hà Đông, Hà Nội

- ĐT: 069 698 913 - Website: http://hocvienquany.vn

 

Các ngành đào tạo đại học quân sự

YQH

 

 

210

Ngành Bác sĩ đa khoa

YQH

D720101

1. Toán, Lý, Hóa

2. Toán, Hóa, Sinh

210

 

II. HỆ ĐÀO TẠO DÂN SỰ 

1.   Ngành Đào tạo, chỉ tiêu xét tuyển, tổ hợp môn xét tuyển:

 

Tên trường,

Ngành học

Ký hiệu trường

Mã Ngành

Tổ hợp môn

Xét tuyển

Chỉ tiêu

HỌC VIỆN QUÂN Y

DYH

 

 

500

- Số 160, Phùng Hưng, Phường Phúc La, Hà Đông, Hà Nội

- ĐT: 069 698 913 - Website: http://hocvienquany.vn 

 

Các ngành đào tạo đại học dân sự

 

 

 

500

Ngành Bác sĩ đa khoa

DYH

D720101

1. Toán, Lý, Hóa

2. Toán, Hóa, Sinh

400

Ngành Dược sĩ đại học

DYH

D720401

1. Toán, Lý, Hóa

 

100

 

 

 

(Diemthi.24h.com.vn)
( bình chọn, / 10 điểm)