Diemthi24h cập nhật nhanh nhất xếp hạng dự đoán đỗ trượt Đại học - Cao đẳng năm 2015

Thông tin số liệu đăng ký xét tuyển HV Ngân Hàng 2015

Thứ tư, ngày 19/08/2015, 08:16
Cập nhật danh sách thí sinh đăng ký xét tuyển (ngày 18/08/2015)

DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC HẾT 18.8.2015 xem Tại đây

DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN CAO ĐẲNG HẾT 18.8.2015 xem Tại đây

DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC HẾT 18.8.2015 xem Tại đây

DS THÍ SINH CHƯA NHẬP ĐƯỢC VÀO PHẦN MỀM TUYỂN SINH HẾT 18.8.2015 Tại đây

Danh sách ngành tuyển sinh NHH - Học viện Ngân hàng xem Tại đây

 

Lưu ý:

- Tổng điểm chưa bao gồm đối tượng và diện ưu tiên

- Mã ngành có thêm _1 là mã ngành thuộc tổ hợp mới

 

(Tuyensinh.hvnh.edu.vn)
( bình chọn, / 10 điểm)