Thi sinh tham dự kỳ thi THPT QG năm 2015

Thông tin số liệu đăng ký xét tuyển HV Kỹ Thuật Quân Sự Tp HCM 2015

Thứ bảy, ngày 08/08/2015, 08:30
Cập nhật danh sách thí sinh đăng ký xét tuyển (ngày 06/06/2015)

 DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HỆ KỸ SƯ QUÂN SỰ 

1. Miền Bắc

- Khối A

Nam:             Nữ:

- Khối A1

Nam:             Nữ:

2. Miền Nam

- Khối A

Nam:             Nữ:

- Khối A1

Nam              Nữ

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HỆ KỸ SƯ DÂN SỰ 

Khối A
Ngành Công nghệ thông tin
Ngành Kỹ thuật phần mềm
Ngành Khoa học máy tính
Ngành Hệ thống thông tin
Ngành Truyền thông và mạng máy tính
Ngành Kỹ thuật điện, điện tử
Ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá
Ngành Kỹ thuật cơ khí
Ngành Kỹ thuật cơ điện tử
Ngành Kỹ thuật xây dựng
Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

Ngành Công nghệ kỹ thuật hoá học

 

Khối A1 

Ngành Công nghệ thông tin
Ngành Kỹ thuật phần mềm
Ngành Khoa học máy tính
Ngành Hệ thống thông tin
Ngành Truyền thông và mạng máy tính
Ngành Kỹ thuật điện, điện tử
Ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá
Ngành Kỹ thuật cơ khí
Ngành Kỹ thuật cơ điện tử
Ngành Kỹ thuật xây dựng
Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Ngành Công nghệ kỹ thuật hoá học 

 

(Diemthi.24h.com.vn)
( bình chọn, / 10 điểm)