Thông tin số liệu đăng ký xét tuyển Học Viện Thanh Thiếu Niên Việt Nam 2015

Thông tin số liệu đăng ký xét tuyển Học Viện Thanh Thiếu Niên Việt Nam 2015

Thứ tư, ngày 19/08/2015, 08:34
Danh sách thí sinh đăng ký xét tuyển nguyện vọng 1 (18/08/2015)

 DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN NGHUYỆN VỌNG 1

Ngành Công tác thanh niên download tại đây (cập nhật ngày 18/8/2015)


Ngành Công tác xã hội download tại đây (cập nhật ngày 18/8/2015)


Ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước download tại đây (cập nhật ngày 18/8/2015)

XÉT TUYỂN HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2015 

Chuyên ngành

Mã ngành

Chỉ tiêu

Tổ hợp môn xét tuyển

Điểm xét tuyển

Công tác Thanh thiếu niên

D760102

300

Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh

Từ 15.00 điểm trở lên

Toán, Ngữ Văn, Địa Lý

Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước

D310202

300

Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh

Toán, Ngữ Văn, Lịch Sử

Công tác xã hội

D760101

150

Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh

         

           Thí sinh đủ các điều kiện sau được đăng ký xét tuyển: Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương; Tham dự kỳ thi THPT quốc gia năm 2015 ở cụm thi do trường đại học chủ trì


(http://www.vya.edu.vn/)
( bình chọn, / 10 điểm)