Thông tin số liệu đăng ký xét tuyển Học viện Tài chính

Thông tin số liệu đăng ký xét tuyển Học viện Tài chính 2015

Thứ tư, ngày 19/08/2015, 08:33
Danh sách thí sinh đăng ký xét tuyển nguyện vọng 1 Học viện Tài chính (Ngày 18/08/2015)

Thí sinh xem Tại đây

THÔNG BÁO

Về việc xét tuyển nguyện vọng 1 hệ Đại học chính quy và hệ Liên thông ĐH năm 2015

Căn cứ Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2015 ban hành kèm theo thông tư số 03/2015/TT-BGDĐT ngày 26/02/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ vào Công văn 3809/BGDĐT – KTKĐCLGD ngày 29 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc Quy trình xét tuyển CĐ, ĐH hệ chính quy năm 2015,

 Học viện Tài chính thông báo về việc xét tuyển nguyện vọng I hệ đại học chính quy và hệ Liên thông đại học năm 2015 như sau:

1. Tổ hợp môn thi và chỉ tiêu xét tuyển theo ngành

Các ngành đào tạo đại học:

Mã ngành

Tổ hợp môn xét tuyển

Chỉ tiêu

- Ngành: Tài chính – Ngân hàng

D340201

A00: Toán, Vật lí, Hóa học;

A01: Toán, Vật lí, Tiếng Anh

D01: Ngữ Văn, Toán, Tiếng Anh

2.000

- Ngành: Kế toán

D340301

A00: Toán, Vật lí, Hóa học;

A01: Toán, Vật lí, Tiếng Anh

1.300

- Ngành: Quản trị kinh doanh

D340101

A00: Toán, Vật lí, Hóa học;

A01: Toán, Vật lí, Tiếng Anh

D01: Ngữ Văn, Toán, Tiếng Anh

240

- Ngành: Hệ thống thông tin quản lý

D340405

A00: Toán, Vật lí, Hóa học;

A01: Toán, Vật lí, Tiếng Anh

100

D01*: Ngữ Văn, Toán, Tiếng Anh  (Riêng tổ hợp D01* điểm môn chính Toán nhân đôi)

20

- Ngành: Kinh tế

D310101

A00: Toán, Vật lí, Hóa học;

A01: Toán, Vật lí, Tiếng Anh

D01: Ngữ Văn, Toán, Tiếng Anh

180

- Ngành: Ngôn ngữ Anh

D220201

D01: Ngữ Văn, Toán, Tiếng Anh (điểm môn chính: tiếng Anh nhân đôi)

160

Tổng chi tiêu

4.000

 

 

Các ngành đào tạo liên thông từ cao đẳng lên đại học loại hình đào tạo chính quy

Mã ngành

Tổ hợp môn xét tuyển

Chỉ tiêu

- Ngành: Tài chính – Ngân hàng

D340201

A00: Toán, Vật lí, Hóa học;

A01: Toán, Vật lí, Tiếng Anh

90

D01*: Ngữ Văn, Toán, Tiếng Anh

30

- Ngành: Kế toán

D340301

A00: Toán, Vật lí, Hóa học;

A01: Toán, Vật lí, Tiếng Anh

120

Tổng chi tiêu

240

 

(Học viện tài chính)
( bình chọn, / 10 điểm)