Diemthi24h cập nhật nhanh nhất xếp hạng dự đoán đỗ trượt Đại học - Cao đẳng năm 2015

Thông tin số liệu đăng ký xét tuyển ĐH Y Khoa Phạm Ngọc Thạch 2015

Thứ năm, ngày 20/08/2015, 19:25
Cập nhật danh sách thí sinh đăng ký xét tuyển (ngày 20/08/2015)


TÊN NGÀNH

MÃ NGÀNH

TÍNH ĐẾN 14 GIỜ 00 NGÀY 20/08/2015

TÍNH ĐẾN 17 GIỜ 00 NGÀY 20/08/2015

Y đa khoa

D720101

Tải về

Tải về
Răng Hàm Mặt D720601 Tải về
Tải về

Y tế Công cộng

D720301 Tải về
Tải về
Điều Dưỡng
D720501 Tải về Tải về
Xét nghiệm Y học
D720332 Tải về
Tải về
Kỹ thuật Hình ảnh Y học
D720330 Tải về Tải về
Khúc xạ nhãn khoa
D720199 Tải về Tải về
Hộ sinh
C720502 Tải về Tải về
(Diemthi.24h.com.vn)
( bình chọn, / 10 điểm)