Thi sinh tham dự kỳ thi THPT QG năm 2015

Thông tin số liệu đăng ký xét tuyển ĐH Xây Dựng Miền Tây 2015

Thứ năm, ngày 20/08/2015, 19:49
Cập nhật danh sách thí sinh đăng ký xét tuyển (ngày 20/08/2015)

Thí sinh xem Danh sách tại đây 
TRÌNH
ĐỘ
TT NGÀNH ĐÀO TẠO MÃ NGÀNH CHỈ
TIÊU
SỐ LƯỢNG
ĐKXT
TRÌNH
ĐỘ
TT NGÀNH ĐÀO TẠO MÃ NGÀNH CHỈ
TIÊU
SỐ LƯỢNG
ĐKXT
ĐIỂM CHUẢN
DỰ KIẾN
BẢNG
XẾP HẠNG
ĐẠI
HỌC
1 Kiến trúc D580102 90 52 15 Xem
2 Quy hoạch Vùng và Đô thị D580105 50 0 15 Xem
3 Quản lý Xây dựng - Đô thị
(Chuyên ngành quản lý đô thị)
D580302 50 34 15 Xem
4 Kỹ thuật Công trình Xây dựng
(Chuyên ngành Xây dựng và Công nghiệp)
D580201 410 286 15 Xem
5 Kỹ thuật Giao thông
(Chuyên ngành Xây dựng Cầu - Đường)
D580205 50 9 15 Xem
6 Kỹ thuật Môi trường
(Chuyên ngành Cấp thoát nước)
D110104 50 4 15 Xem
CAO
ĐẲNG
1 Công nghệ Kỹ thuật Kiến trúc C510101 50 6 12 Xem
2 Công nghệ kỹ thuật Công trình Xây dựng C510102 100 58 12 Xem
3 Công nghệ Kỹ thuật Giao thông C510104 50 2 12 Xem
4 Công nghệ Kỹ thuật Tài nguyên nước C510405 50 4 12 Xem
5 Kế toán Doanh nghiệp C340301 50 5 12 Xem
LIÊN
THÔNG
1 Kỹ thuật Công trình Xây dựng
(liên thông từ CĐ lên ĐH)
D580201LT 50 4 15 Xem

(Diemthi.24h.com.vn)
( bình chọn, / 10 điểm)