Thông tin số liệu đăng ký xét tuyển Đại Học Xây Dựng 2015

Thông tin số liệu đăng ký xét tuyển ĐH Xây Dựng 2015

Thứ năm, ngày 20/08/2015, 08:11
Cập nhật danh sách thí sinh đăng ký xét tuyển (ngày 19/08/2015)

1. Thí sinh tải xuống, sau khi mở ra sử dụng tổ hợp phím Ctrl + F để tìm theo Số báo danh.

2. Nếu có gì thắc mắc, liên hệ với bộ phận tư vấn tuyển sinh theo số: (04) 38694711.

Kết quả xét tuyển tạm thời

Danh sách thí sinh trúng tuyển tạm thời

Danh sách đăng ký xét tuyển chi tiết

 THÔNG TIN TUYỂN SINH

ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2015

Tên trường,

Ngành học

Ký hiệu trường

Mã ngành

Môn thi/xét tuyển

Chỉ tiêu

(1)

(2)

(3)

 

(5)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

XDA

 

 

3.300

Số 55, đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

ĐT: (04) 38694711, (04)38696654; Website: www.nuce.edu.vn

 

Các ngành đào tạo đại học:

 

 

 

 

3.300

Kiến trúc

 

D580102

Toán, Lý, Vẽ

(Môn chính: Toán và Vẽ)

 

400

Quy hoạch vùng và đô thị

 

D580105

Toán, Lý, Vẽ

(Môn chính: Toán)

100

Kỹ thuật Công trình xây dựng (*)

 

D580201

Toán, Lý, Hóa

(Môn chính: Toán)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.000

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông(chuyên ngành Xây dựng cầu đường)

 

D580205

Toán, Lý, Hóa

(Môn chính: Toán)

Cấp thoát nước

 

D110104

Toán, Lý, Hóa

(Môn chính: Toán)

Công nghệ Kỹ thuật môi trường 

 

D510406

Toán, Lý, Hóa

(Môn chính: Toán)

Kỹ thuật Công trình biển 

 

D580203

Toán, Lý, Hóa

(Môn chính: Toán)

Công nghệ Kỹ thuật Vật liệu xây dựng

 

D510105

Toán, Lý, Hóa

(Môn chính: Toán)

Công nghệ thông tin

 

D480201

Toán, Lý, Hóa

(Môn chính: Toán)

Kỹ thuật cơ khí (*)

 

D520103

Toán, Lý, Hóa

(Môn chính: Toán)

Kỹ thuật Trắc địa - Bản đồ

(chuyên ngành Kỹ thuật trắc địa xây dựng – Địa chính)

 

D520503

Toán, Lý, Hóa

(Môn chính: Toán)

Kinh tế xây dựng

 

D580301

Toán, Lý, Hóa

(Môn chính: Toán)

Quản lý xây dựng (*)

 

D580302

Toán, Lý, Hóa

(Môn chính: Toán)

Kỹ thuật Công trình xây dựng (*)

 

D580201

Toán, Lý, Tiếng Anh

(Môn chính: Toán)

 

 

 

 

 

 

 

 

800

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông(chuyên ngành Xây dựng cầu đường)

 

D580205

Toán, Lý, Tiếng Anh

(Môn chính: Toán)

Kỹ thuật Công trình biển 

 

D580203

Toán, Lý, Tiếng Anh

(Môn chính: Toán)

Kỹ thuật cơ khí (*)

 

D520103

Toán, Lý, Tiếng Anh

(Môn chính: Toán)

Công nghệ thông tin

 

D480201

Toán, Lý, Tiếng Anh

(Môn chính: Toán)

Kỹ thuật Trắc địa - Bản đồ Kỹ thuật trắc địa xây dựng – Địa chính

(chuyên ngành)

 

D520503

Toán, Lý, Tiếng Anh

(Môn chính: Toán)

Kinh tế xây dựng

 

D580301

Toán, Lý, Tiếng Anh

(Môn chính: Toán)

Quản lý xây dựng (*)

 

D580302

Toán, Lý, Tiếng Anh

(Môn chính: Toán)

 

(tuyensinh.nuce.edu.vn)
( bình chọn, / 10 điểm)