Diemthi24h cập nhật nhanh nhất xếp hạng dự đoán đỗ trượt Đại học - Cao đẳng năm 2015

Thông tin số liệu đăng ký xét tuyển ĐH Văn Hóa Hà Nội 2015

Thứ tư, ngày 19/08/2015, 09:52
Cập nhật danh sách thí sinh đăng ký xét tuyển (ngày 18/08/2015)

Danh sách thí sinh đăng ký xét tuyển nguyện vọng 1 năm 2015 vào Trường Đại học Văn hoá Hà Nội - Ngày 18/08/2015

Thí sinh tải về và theo dõi theo link đính kèm trong bài viết
Lưu ý :
- Tổng điểm đã bao gồm cả điểm ưu tiên khu vực và đối tượng
- Khối năng khiếu R, môn Năng khiếu chưa nhân hệ số 1.5

DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN 18/08/2015 TẢI TẠI ĐÂY

 

Thông tin tuyển sinh các ngành

Tên trường.

Ngành học.

Ký hiệu trường

Mã ngành

Tổ hợp môn thi

 

Dự kiến chỉ tiêu

Ghi chú

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HOÁ HÀ NỘI

VHH

 

 

 

 

Các ngành đào tạo đại học:

 

 

 

 

 

Kinh doanh xuất bản phẩm

 

D320402

- Văn, Sử, Địa

- Toán, Anh, Văn

110

 

Khoa học thư viện

 

D320202

- Văn, Sử, Địa

- Toán, Anh, Văn

55

 

Thông tin học

 

D320201

- Văn, Sử, Địa

- Toán, Anh, Văn

55

 

Bảo tàng học

 

D320305

 

55

 

- Chuyên ngành : Bảo tàng, bảo tồn di tích

 

D320305

- Văn, Sử, Địa

- Toán, Anh, Văn

 

 

Văn hoá học

 

D220340

 

120

 

- Chuyên ngành : Nghiên cứu văn hoá

 

D220340

- Văn, Sử, Địa

- Toán, Anh, Văn

 

 

- Chuyên ngành : Văn hoá truyền thông

 

A220340

- Văn, Sử, Địa

- Toán, Anh, Văn

 

 

Văn hoá các dân tộc thiểu số Việt Nam

 

D220112

 

100

 

- Chuyên ngành : Quản lý nhà nước về văn hoá dân tộc thiểu số

 

D220112

- Văn, Sử, Địa

- Toán, Anh, Văn

 

 

- Chuyên ngành : Tổ chức hoạt động văn hoá dân tộc thiểu số

 

D220112

- Văn, Sử, Năng khiếu

 

Môn năng khiếu hệ số 1.5

Quản lý văn hoá

 

D220342

 

350

 

- Chuyên ngành : Chính sách văn hoá và quản lý nghệ thuật

 

D220342

- Văn, Sử, Địa

- Toán, Anh, Văn

- Văn, Sử, Năng khiếu

 

Môn năng khiếu hệ số 1.5

- Chuyên ngành : Quản lý nhà nước về gia đình

 

A220342

- Văn, Sử, Địa

- Toán, Anh, Văn

 

 

- Chuyên ngành : Quản lý nhà nước về di sản văn hoá

 

B220342

- Văn, Sử, Địa

- Toán, Anh, Văn

 

 

- Chuyên ngành : Biểu diễn âm nhạc

 

D220342

- Văn, Năng khiếu 1, Năng khiếu 2

 

 

- Chuyên ngành : Đạo diễn sự kiện

 

D220342

- Văn, Năng khiếu 1, Năng khiếu 2

 

 

- Chuyên ngành : Biên đạo múa đại chúng

 

D220342

- Văn, Năng khiếu 1, Năng khiếu 2

 

 

Sáng tác văn học

 

D220110

 

65

 

- Chuyên ngành : Viết báo

 

 

- Văn, Sử, Địa

- Toán, Anh, Văn

 

 

Việt Nam học

 

D220113

 

275

 

- Chuyên ngành : Văn hoá du lịch

 

D220113

- Văn, Sử, Địa

- Toán, Anh, Văn

 

 

- Chuyên ngành : Lữ hành - Hướng dẫn du lịch

 

B220113

- Văn, Sử, Địa

- Toán, Anh, Văn

 

 

- Chuyên ngành : Hướng dẫn du lịch quốc tế

 

A220113

- Toán, Anh, Văn

 

Môn Tiếng Anh phải từ 6 điểm trở lên

Các ngành đào tạo cao đẳng

 

 

 

 

 

Quản lý văn hoá

 

C220342

- Văn, Sử, Địa

- Toán, Anh, Văn

40

 

Việt Nam học

 

C220113

- Văn, Sử, Địa

- Toán, Anh, Văn

35

 

Khoa học thư viện

 

C320202

- Văn, Sử, Địa

- Toán, Anh, Văn

25

 

Các ngành đào tạo liên thông cao đẳng lên đại học chính quy

 

 

 

 

 

Quản lý văn hoá

 

D220342

- Văn, Sử, Địa

- Toán, Anh, Văn

45

 

Việt Nam học

 

D220113

- Văn, Sử, Địa

- Toán, Anh, Văn

35

 

Khoa học thư viện

 

D320202

- Văn, Sử, Địa

- Toán, Anh, Văn

20

 

(http://huc.edu.vn/)
( bình chọn, / 10 điểm)