Thi sinh tham dự kỳ thi THPT QG năm 2015

Thông tin số liệu đăng ký xét tuyển ĐH Tài Chính Marketing 2015

Thứ sáu, ngày 07/08/2015, 20:56
Cập nhật danh sách thí sinh đăng ký xét tuyển

Thí sinh xem Danh sách tại đây

Chỉ tiêu tuyển sinh:

STT

NGÀNH

MÃ NGÀNH

TỔ HỢP MÔN XÉT TUYỂN

CHỈ TIÊU

1

Quản trị kinh doanh

D340107

A00, A01, D01, C01

400

2

Quản trị khách sạn

D340107

A00, A01, D01, C01

160

3

Marketing

D340115

A00, A01, D01, C01

400

4

Bất động sản

D340116

A00, A01, D01, C01

80

5

Kinh doanh quốc tế

D340120

A00, A01, D01, C01

320

6

Tài chính – Ngân hàng

D340201

A00, A01, D01, C01

520

7

Kế toán

D340301

A00, A01, D01, C01

200

8

Hệ thống thông tin quản lý

D340405

A00, A01, D01, C01

100

9

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

D340103

A00, A01, D01, C01

120

10

Quản trị nhà hàng và Dịch vụ ăn uống

D340109

A00, A01, D01, C01

100

11

Ngôn ngữ Anh

D220201

D01 (môn thi tiếng Anh nhân hệ số 2)

100

 

(Diemthi.24h.com.vn)
( bình chọn, / 10 điểm)