Thí sinh tham dự kỳ thi THPT QG năm 2015

Thông tin số liệu đăng ký xét tuyển ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật Vĩnh Long 2015

Thứ năm, ngày 13/08/2015, 15:52
Cập nhật danh sách thí sinh đăng ký xét tuyển

Thí sinh xem Danh tại đây

 

Tên trường,

ngành học

Ký hiệu trường

Mã ngành

Tổ hợp môn

xét tuyển

Tổng chỉ tiêu

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT VĨNH LONG

VLU

 

 

1.440

Số 73 Nguyễn Huệ, Phường 2, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

ĐT: (070) 3862456; Website: www.vlute.edu.vn

 

Các ngành đào tạo đại học

 

 

 

1.200

Công nghệ kỹ thuật ô tô

 

D510205

- Toán, Lý, Hóa.

- Toán, Lý, Anh văn.

- Toán, Văn, Anh văn.

200

Công nghệ thực phẩm

 

D540101

- Toán, Lý, Hóa.

- Toán, Lý, Anh văn.

- Toán, Văn, Anh văn.

- Toán , Hóa, Sinh

200

Công nghệ thông tin

 

D480201

- Toán, Lý, Hóa.

- Toán, Lý, Anh văn.

- Toán, Văn, Anh văn.

150

Công nghệ  kỹ thuật cơ khí

 

D510201

- Toán, Lý, Hóa.

- Toán, Lý, Anh văn.

- Toán, Văn, Anh văn.

150

Công nghệ  kỹ thuật điện, điện tử

 

D510301

- Toán, Lý, Hóa.

- Toán, Lý, Anh văn.

- Toán, Văn, Anh văn.

200

Công nghệ chế tạo máy

 

D510202

- Toán, Lý, Hóa.

- Toán, Lý, Anh văn.

- Toán, Văn, Anh văn.

100

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

 

D510303

- Toán, Lý, Hóa.

- Toán, Lý, Anh văn.

- Toán, Văn, Anh văn.

100

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

 

D510203

- Toán, Lý, Hóa.

- Toán, Lý, Anh văn.

- Toán, Văn, Anh văn.

100

Các ngành đào tạo CĐ

 

 

 

240

Công nghệ kỹ thuật ô tô

 

C510205

- Toán, Lý, Hóa.

- Toán, Lý, Anh văn.

- Toán, Văn, Anh văn.

30

Công nghệ thực phẩm

 

C540102

- Toán, Lý, Hóa.

- Toán, Lý, Anh văn.

- Toán, Văn, Anh văn.

- Toán , Hóa, Sinh

30

Công nghệ thông tin

 

C480201

- Toán, Lý, Hóa.

- Toán, Lý, Anh văn.

- Toán, Văn, Anh văn.

30

Công nghệ  kỹ thuật cơ khí

 

C510201

- Toán, Lý, Hóa.

- Toán, Lý, Anh văn.

- Toán, Văn, Anh văn.

30

Công nghệ  kỹ thuật điện, điện tử

 

C510301

- Toán, Lý, Hóa.

- Toán, Lý, Anh văn.

- Toán, Văn, Anh văn.

30

Công nghệ chế tạo máy

 

C510202

- Toán, Lý, Hóa.

- Toán, Lý, Anh văn.

- Toán, Văn, Anh văn.

30

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

 

C510303

- Toán, Lý, Hóa.

- Toán, Lý, Anh văn.

- Toán, Văn, Anh văn.

30

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

 

C510203

- Toán, Lý, Hóa.

- Toán, Lý, Anh văn.

- Toán, Văn, Anh văn.

30

 

(Diemthi.24h.com.vn)
( bình chọn, / 10 điểm)