Thi sinh tham dự kỳ thi THPT QG năm 2015

Thông tin số liệu đăng ký xét tuyển ĐH Quốc Tế Miền Đông 2015

Thứ năm, ngày 20/08/2015, 19:56
Cập nhật danh sách thí sinh đăng ký xét tuyển (ngày 20/08/2015)

Thí sinh xem Danh sách tại đây

Thời gian xét tuyển của Đại Học Quốc Tế Miền Đông

a.      Đối với thí sinh sử dụng kết quả kỳ thi THPT Quốc gia 2015 cụm ĐH:

·        Kỳ 1: Khai giảng cuối tháng 9 năm 2015

-        Đợt 1, Kỳ 1:  nhận hồ sơ xét tuyển từ ngày 01/8/2015 đến hết ngày 20/8/2015, công bố kết quả trúng tuyển trước ngày 25/8/2015.

-        Đợt 2, Kỳ 1(nếu còn chỉ tiêu):nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung đợt 2 kỳ 1 từ 25/8/2015 đến hết ngày15/9/2015, công bố kết quả trúng tuyển trước ngày 20/9/2015.

 

·        Kỳ 2: Khai giảng cuối tháng 3 năm 2016 (nếu còn chỉ tiêu)

-       Nhận hồ sơ xét tuyển từ 02/1/2016 đến hết ngày 15/2/2016 và công bố kết quả trúng tuyển ngày20/2/2016.

 

b.      Đối với thí sinh sử dụng kết quả kết quả học tập trong học bạ lớp 12 THPT:

·        Kỳ 1: Khai giảng cuối tháng 9 năm 2015

-        Đợt 1, Kỳ 1:  nhận hồ sơ xét tuyển từ ngày 01/6/2015 đến hết ngày 17/8/2015, công bố kết quả trúng tuyển ngày 20/8/2015.

-        Đợt 2, Kỳ 1(nếu còn chỉ tiêu):nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung đợt 2 kỳ 1 từ 21/8/2015 đến hết ngày9/9/2015, công bố kết quả trúng tuyển ngày 11/9/2015.

 

·        Kỳ 2: Khai giảng cuối tháng 3 năm 2016 (nếu còn chỉ tiêu)

-       Nhận hồ sơ xét tuyển từ 02/1/2016 đến hết ngày 15/2/2016 và công bố kết quả trúng tuyển ngày20/2/2016.

 

(Diemthi.24h.com.vn)
( bình chọn, / 10 điểm)