Thi sinh tham dự kỳ thi THPT QG năm 2015

Thông tin số liệu đăng ký xét tuyển ĐH Phú Yên 2015

Thứ hai, ngày 17/08/2015, 11:31
Cập nhật danh sách thí sinh đăng ký xét tuyển (ngày 16/08/2015)

Các ngành đại học

Chỉ tiêu

NV1

NV2

NV3

NV4

Danh sách TS

Giáo dục Mầm non-D140201

80

147

8

3

Xem DS

Giáo dục Tiểu học-D140202

80

353

43

31

2

Xem DS

Sư phạm Tiếng Anh-D140231

50

67

68

19

5

Xem DS

Việt Nam học-D220113

50

10

18

26

17

Xem DS

Ngôn ngữ Anh-D220201

60

14

27

21

3

Xem DS

Văn học-D220330

45

13

32

19

9

Xem DS

Sinh học-D420101

45

5

8

5

1

Xem DS

Hóa học -D440112

80

13

20

16

3

Xem DS

Công nghệ thông tin-D480201

60

12

17

16

12

Xem DS

Các ngành cao đẳng

Chỉ tiêu

NV1

NV2

NV3

NV4

Danh sách TS

Giáo dục Mầm non-C140201

30

49

118

11

8

Xem DS

Giáo dục Tiểu học-C140202

30

172

141

55

31

Xem DS

Sư phạm Tiếng Anh -C140231

30

30

55

18

26

Xem DS

Việt Nam học -C220113

30

6

24

12

17

Xem DS

Quản trị kinh doanh-C340101

30

7

26

21

20

Xem DS

Kế toán-C340301

30

12

28

17

21

Xem DS

Tin học ứng dụng-C480202

30

6

14

10

5

Xem DS

CNKT  điện, điện tử-C510301

30

3

1

5

5

Xem DS

Chăn nuôi-C620105

30

9

4

4

 1

Xem DS

Lâm nghiệp-C620201

30

2

3

2

4

Xem DS

 

 

(Diemthi.24h.com.vn)
( bình chọn, / 10 điểm)