Điểm thi 24h cập nhật nhanh nhất xếp hạng dự đoán đỗ trượt Đại học - Cao đẳng năm 2015

Thông tin số liệu đăng ký xét tuyển ĐH Nông lâm Bắc Giang năm 2015

Thứ bảy, ngày 15/08/2015, 09:23
Cập nhật danh sách thí sinh đăng ký xét tuyển vào trường ĐH Nông lâm Bắc Giang(14/08/2015)

 Danh sách thí sinh xét tuyển Cập nhất đến ngày 14/8/2015


Đính kèm:

Tập tin

Ghi chú

Cập nhật

DS DK NV1(10.8).pdf

 

10/08/2015

Danh sách

 

10/08/2015

 THÔNG TIN TUYỂN SINH

ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2015

Tên trường,

Ngành học

Ký hiệu

Trường

Mã ngành

Khối

xét tuyển

Chỉ tiêu

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG - LÂM

BẮC GIANG

DBG

 

 

 1.100

Thị trấn Bích Động – huyện Việt Yên – tỉnh Bắc Giang. ĐT: 0240.3874387

Website: www.bafu.edu.vn

 

I. Xét tuyển đại học, cao đẳng dựa vào kết quả thi THPT quốc gia.

(Điểm xét tuyển: Tổng điểm 3 môn)

1. Hệ Đại học

DBG

 

 

570

Khoa học cây trồng

 

D620110

Toán, Vật lý, Hóa học

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

Toán, Hóa học, Sinh hoc

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

36

Chăn nuôi

 

D620105

36

Thú y

 

D640101

72

Quản lý đất  đai

 

D850103

72

Quản lý Tài nguyên & Môi trường

 

D850101

72

Công nghệ thực phẩm

 

D540101

36

Lâm sinh

 

D620205

30

Công nghệ sinh học

 

D420201

30

Quản lý Tài nguyên rừng (Kiểm lâm)

 

D620211

36

Kế toán

 

D340301

Toán, Vật lý, Hóa học

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

48

Kinh tế

 

D310101

36

Bảo vệ thực vật

 

 

D620112

Toán, Vật lý, Hóa học

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Toán, Hóa học, Sinh hoc

36

Lâm nghiệp đô thị

 

D620202

30

2. Hệ Cao đẳng

DBG

 

 

90

Dịch vụ Thú y

 

C640201

Toán, Vật lý, Hóa học

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

Toán, Hóa học, Sinh hoc

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

24

Quản lý đất  đai

 

C850103

24

Quản lý Tài nguyên rừng (Kiểm lâm)

 

C620211

24

Kế toán

 

C340301

Toán, Vật lý, Hóa học

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

18

II. Xét tuyển đại học, cao đẳng dựa vào kết quả học tập ở THPT.

Điểm xét tuyển: Tổng điểm trung bình cả năm các lớp (10, 11 và 12) và điểm ưu tiên

1. Hệ Đại học

DBG

 

 

380

Khoa học cây trồng

 

D620110

Toán, Vật lý, Hóa học

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Toán, Hóa học, Sinh hoc

24

Chăn nuôi

 

D620105

24

Thú y

 

D640101

48

Quản lý đất  đai

 

D850103

48

Quản lý Tài nguyên & Môi trường

 

D850101

48

Công nghệ thực phẩm

 

D540101

24

Lâm sinh

 

D620205

20

Công nghệ sinh học

 

D420201

20

Quản lý Tài nguyên rừng (Kiểm lâm)

 

D620211

24

Kế toán

 

D340301

Toán, Vật lý, Hóa học

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

32

Kinh tế

 

D310101

24

Bảo vệ thực vật

 

D620112

Toán, Vật lý, Hóa học

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Toán, Hóa học, Sinh hoc

24

Lâm nghiệp đô thị

 

D620202

20

2. Hệ Cao đẳng

DBG

 

 

60

Dịch vụ Thú y

 

C640201

Toán, Vật lý, Hóa học

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

Toán, Hóa học, Sinh hoc

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

16

Quản lý đất  đai

 

C850103

16

Quản lý Tài nguyên rừng (Kiểm lâm)

 

C620211

16

Kế toán

 

C340301

Toán, Vật lý, Hóa học

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

12

 

(Diemthi.24h.com.vn)
( bình chọn, / 10 điểm)