Thi sinh tham dự kỳ thi THPT QG năm 2015

Thông tin số liệu đăng ký xét tuyển ĐH Nha Trang 2015

Thứ sáu, ngày 07/08/2015, 19:20
Cập nhật danh sách thí sinh đăng ký xét tuyển

(1) Tại mỗi đợt xét tuyển, thí sinh được chọn tối đa 4 ngành học trong một trường theo thứ tự nguyện vọng từ cao xuống thấp, vì thế trong danh sách dưới đây có nhiều thí sinh có tên trong nhiều ngành khác nhau. 

(2) Thí sinh không căn cứ vào danh sách này để kiểm tra trạng thái trúng tuyển. Thí sinh, phụ huynh chỉ nên tham khảo danh sách này để kiểm tra các thông tin đã đăng ký có chính xác hay không. 
(3) Nguyên tắc xét tuyển: 
- Nếu thí sinh có mức điểm có thể trúng tuyển vào nhiều ngành, chỉ được xét trúng tuyển ngành có thứ tự ưu tiên cao nhất, các nguyện vọng còn lại sẽ bị loại bỏ; 
- Nếu thí sinh không trúng tuyển nguyện vọng 1, sẽ được chuyển sang ngành nguyện vọng 2 và xét bình đẳng với các thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 vào ngành đó; áp dụng tương tự với các nguyện vọng 3, 4; 
- Các nguyện vọng 1,2,3,4 được xét đồng thời.

Thí sinh xem Danh sách tại đây

(Diemthi.24h.com.vn)
( bình chọn, / 10 điểm)