Thi sinh tham dự kỳ thi THPT QG năm 2015

Thông tin số liệu đăng ký xét tuyển ĐH Ngoại Ngữ - Tin học Tp HCM 2015

Thứ tư, ngày 12/08/2015, 09:21
Cập nhật danh sách thí sinh đăng ký xét tuyển vào trường

 Thí sinh xem Danh sách xếp hạng tại đây

Đây là chỉ tiêu phân bổ các ngành:

NGÀNH HỌC VÀ CHUYÊN NGÀNH

MÃ NGÀNH

MÔN XÉT TUYỂN

Chỉ tiêu

CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC (Chỉ tiêu 2350)

Công nghệ thông tin 
Các chuyên ngành:
Hệ thống thông tin; Mạng máy tính; 
Công nghệ phần mềm;
Kỹ thuật thương mại điện tử

D480201

- Toán, Lý, Hóa;
- Văn, Toán, Tiếng Anh;
- Toán, Lý, Tiếng Anh

250

Ngôn ngữ Anh
Các chuyên ngành:
Biên–Phiên dịch; Nghiệp vụ văn phòng; 
Sư phạm; Song ngữ Anh - Trung

D220201

- Văn, Toán, Tiếng Anh

550

Đông Phương học
Các chuyên ngành: 
Nhật Bản học; Hàn Quốc học

D220213

 
- Văn, Toán, Tiếng Anh;
- Văn, Toán, Tiếng Nhật;
- Văn, Địa, Tiếng Anh  

250

Quản trị kinh doanh
Các chuyên ngành:
Marketing; Quản trị nhân sự

D340101

 
- Văn, Toán, Tiếng Anh;
- Toán, Lý, Tiếng Anh

420

Ngôn ngữ Trung Quốc 
Các chuyên ngành:
Biên–Phiên dịch; Nghiệp vụ văn phòng

D220204

 
- Văn, Toán, Tiếng Anh;
- Văn, Toán, Tiếng Trung

40

Quan hệ quốc tế 
Các chuyên ngành:
Quan hệ công chúng; Chính trị - Ngoại giao

D310206

- Văn, Toán, Tiếng Anh;
- Toán, Lý, Tiếng Anh

200

Tài chính - Ngân hàng

D340201

 
- Văn, Toán, Tiếng Anh;
- Toán, Lý, Tiếng Anh
 

120

Kế toán

D340301

 
- Văn, Toán, Tiếng Anh;
- Toán, Lý, Tiếng Anh
 

120

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

D340103

 
- Văn, Toán, Tiếng Anh;
- Toán, Lý, Tiếng Anh

80

Quản trị khách sạn

D340107

 
- Văn, Toán, Tiếng Anh;
- Toán, Lý, Tiếng Anh

120

Luật Kinh tế

D380107

 
- Văn, Toán, Tiếng Anh;
- Toán, Lý, Tiếng Anh  

100

Kinh doanh quốc tế

D340120

 
- Văn, Toán, Tiếng Anh;
- Toán, Lý, Tiếng Anh  

100

CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG (Chỉ tiêu 150)

Công nghệ thông tin

C480201

 
- Toán, Lý, Hóa;
- Văn, Toán, Tiếng Anh;
- Toán, Lý, Tiếng Anh  

40

Tiếng Anh

C220201

 
- Văn, Toán, Tiếng Anh

80

Tiếng Trung Quốc

C220204

 
- Văn, Toán, Tiếng Anh;

30

 

(Diemthi.24h.com.vn)
( bình chọn, / 10 điểm)