Thi sinh tham dự kỳ thi THPT QG năm 2015

Thông tin số liệu đăng ký xét tuyển ĐH Mở Tp HCM 2015

Thứ năm, ngày 20/08/2015, 19:28
Cập nhật danh sách thí sinh đăng ký xét tuyển (ngày 19/08/2015)

 Danh sách được cập nhật lúc 17g00 ngày 19/08/2015.

1. Tổ hợp môn xét tuyển

Mã tổ hợp Tổ hợp môn
A0 Toán, Lý, Hóa
A1 Toán, Lý, Anh
B0 Toán, Sinh, Hóa
C0 Văn, Sử, Địa
D0 Toán, Văn, Ngoại ngữ
D1 Toán, Văn, Anh
O0 Văn, Sử, Ngoại ngữ
O1  Văn, Sử,  Anh

2Điểm dự kiến gọi nhập học: điểm dự kiến gọi nhập học sẽ được cập nhật thường xuyên

(Thời điểm: 15g00 ngày 19/8/2015)

Lưu ý:

- Điểm dự kiến gọi nhập học không phân biệt nguyện vọng (từ 1 đến 4). Các nguyện vọng (từ 1 đến 4 trong một trường) của thí sinh có giá trị xét tuyển như nhau. Thí sinh trúng tuyển nguyện vọng trước thì không được xét tiếp các nguyện vọng sau.

Mã ngành Tên ngành Điểm
dự kiến
gọi nhập học
Ghi chú
D220201 Ngôn ngữ Anh 28.00 NNx2
D220204 Ngôn ngữ Trung Quốc 26.75 NNx2
D220209 Ngôn ngữ Nhật 28.00 NNx2
D220214 Đông Nam Á học 19.75  
D310101 Kinh tế 20.5  
D310301 Xã hội học 19.00  
D340101 Quản trị kinh doanh 20.75  
D340201 Tài chính ngân hàng 20.25  
D340301 Kế toán 20.25  
D340405 Hệ thống thông tin quản lý 19.50  
D380107 Luật kinh tế 21.50  
D420201 Công nghệ Sinh học 17.75  
D480101 Khoa học máy tính 26.00 TOx2
D510102 CNKT Công trình xây dựng 18.25  
D580302 Quản lý xây dựng 18.25
D760101 Công tác Xã hội 18.25  

3. Danh sách sắp xếp theo thứ tự điểm tổng lựa chọn 1

- Danh sách được sắp theo ngành lựa chọn 1 và thứ tự điểm tổng cộng lựa chọn 1 từ cao xuống thấp.

- Điểm tổng đã được nhân hệ số đối với ngành Khoa học máy tính và các ngành Ngoại ngữ; và ĐÃ cộng điểm ưu tiên.

- Đối với các ngành có môn hệ số 2 (Khoa học máy tính và các ngành Ngoại ngữ), điểm ưu tiên được nhân 4 chia 3.

- Các ưu tiên của thí sinh (khu vực và đối tượng) được lấy từ dữ liệu của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trừ các thí sinh đã làm đơn yêu cầu xin điều chỉnh ưu tiên khi làm hồ sơ xét tuyển tại trường.

Xem ở đây

Link dự phòng 1

4. Danh sách hồ sơ đã nhận:

Xem ở đây

5. Danh sách hồ sơ không hợp lệ:

Xem ở đây

(Diemthi.24h.com.vn)
( bình chọn, / 10 điểm)