Thi sinh tham dự kỳ thi THPT QG năm 2015

Thông tin số liệu đăng ký xét tuyển ĐH Kỹ Thuật Y Dược Đà Nẵng 2015

Thứ bảy, ngày 15/08/2015, 10:32
Cập nhật danh sách thí sinh đăng ký xét tuyển ( hết ngày 14/08/2015)

- Phương thức tuyển sinh:

Trường xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia 2015 tổ chức theo cụm thi do trường đại học chủ trì.

- Điểm trúng tuyển theo ngành học. 

ĐẠI HỌC

STT

Tên ngành

Mã ngành

Chỉ tiêu

Danh sách

Link dự phòng

1

Y đa khoa

D720101

100

Xem  Tải về

Xem  Tải về

2

Y tế công cộng

D720301

60

Xem  Tải về

Xem  Tải về

3

Kỹ thuật hình ảnh y học

D720330

80

Xem  Tải về

Xem  Tải về

4

Xét nghiệm y học

D720332

200

Xem  Tải về

Xem  Tải về

5

Dược học

D720401

300

Xem  Tải về

Xem  Tải về

6

Điều dưỡng đa khoa

D720501

500

Xem  Tải về

Xem  Tải về

7

Điều dưỡng nha khoa

D720504

80

Xem  Tải về

Xem  Tải về

8

Điều dưỡng gây mê hồi sức

D720505

80

Xem  Tải về

Xem  Tải về

9

Phục hồi chức năng

D720503

100

Xem  Tải về

Xem  Tải về

CAO ĐẲNG

STT

Tên ngành

Mã ngành

Chỉ tiêu

Danh sách

Link dự phòng

1

Kỹ thuật hình ảnh y học

C720330

60

Xem  Tải về

Xem  Tải về

2

Xét nghiệm y học

C720332

80

Xem  Tải về

Xem  Tải về

3

Điều dưỡng đa khoa

C720501

100

Xem  Tải về

Xem  Tải về

4

Điều dưỡng nha khoa

C720504

50

Xem  Tải về

Xem  Tải về

5

Điều dưỡng gây mê hồi sức

C720505

50

Xem  Tải về

Xem  Tải về

6

Hộ sinh

C720502

100

Xem  Tải về

Xem  Tải về

7

Phục hồi chức năng

C720503

60

Xem  Tải về

Xem  Tải về

8

Dược học

C900107

100

Xem  Tải về

Xem  Tải về

- Các thông tin khác:

+ Ngành Hộ sinh không tuyển nam

+ KTX: 300 chỗ cho khóa tuyển sinh 2015

(Diemthi.24h.com.vn)
( bình chọn, / 10 điểm)