Thi sinh tham dự kỳ thi THPT QG năm 2015

Thông tin số liệu đăng ký xét tuyển ĐH Kỹ Thuật Công Nghệ Cần Thơ 2015

Thứ năm, ngày 13/08/2015, 15:50
Cập nhật danh sách thí sinh đăng ký xét tuyển

Thí sinh xem tại đây

STT

Mã ngành

Tên ngành

Chỉ tiêu

Số lượng đăng ký

Tổ hợp môn

1

D540101

Công nghệ thực phẩm

100

104

B00

2

D510203

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

90

121

A00,A01

3

D510602

Kỹ thuật hệ thống công nghiệp

80

70

A00,A01

4

D510601

Quản lý công nghiệp

90

90

A00,A01

5

D510303

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

80

88

A00,A01

6

D510301

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

120

162

A00,A01

7

D480104

Hệ thống thông tin

70

67

A00,A01

8

D480103

Kỹ thuật phần mềm

70

65

A00,A01

9

D480101

Khoa học máy tính

70

41

A00,A01

10

D580302

Quản lý xây dựng

90

82

A00,A01

11

D510102

Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng

100

89

A00,A01

 

(Diemthi.24h.com.vn)
( bình chọn, / 10 điểm)