Diemthi24h cập nhật nhanh nhất xếp hạng dự đoán đỗ trượt Đại học - Cao đẳng năm 2015

Thông tin số liệu đăng ký xét tuyển ĐH Hà Tĩnh 2015

Thứ ba, ngày 18/08/2015, 20:42
Cập nhật Danh sách Đăng ký xét tuyển (ngày 17/08/2015)

  DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN VÀO TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ TĨNH ĐỢT 1 (Cập nhật đến ngày 14 tháng 8 năm 2015) Thí sinh xem Tại đây

TT

Các ngành đào tạo chính quy

Mã ngành

Nhóm môn xét tuyển

(Xét tổ hợp 3 môn)

Chỉ tiêu

1. Đại học

1030

     1 

Giáo dục Chính trị

D140205

C00:Văn,Sử,Địa; C03:Văn,Toán,Sử; C04:Văn,Toán,Địa;

D01:Văn,Toán,Anh.

120

     2 

Sư phạm Toán

D140209

A00:TOÁN,Lý,Hóa; A01:TOÁN,Lý,Anh; D07:TOÁN,Hóa,Anh.

50

     3 

Sư phạm Lý

D140211

A00:,Toán,Hóa; A01:,Toán,Anh.

50

     4 

Sư phạm Tiếng Anh

D140231

A01:ANH,Toán,Văn; D09:ANH,Toán,Sử; D14:ANH,Văn,Sử.

50

     5 

Giáo dục Mầm non

D140201

M00:Toán,Văn, NĂNG KHIẾU(Kể chuyện, Hát).

120

     6 

Giáo dục Tiểu học

D140202

C01:Toán,Văn,Lý;D01:Toán,Văn,Anh; C03:Văn,Toán, Sử;

C04:Toán,Văn,Địa.

60

     7 

QTDV Du lịch và Lữ hành

D340103

D14:Anh,Văn,Sử; D15:Anh,Văn,Địa; D01:Anh,Văn,Toán.

60

     8 

Kế toán

D340301

A00:Toán,Lý,Hóa; A01:Toán,Lý,Anh; D01:Toán,Văn,Anh.

140

     9 

Tài chính - Ngân hàng

D340201

A00:Toán,Lý,Hóa; A01:Toán,Lý,Anh; D01:Toán,Văn,Anh.

120

10 

KT công trình xây dựng (Đào tạo Kỹ sư Xây dựng)

D580201

A00:Toán,Lý,Hóa; A01:Toán,Lý,Anh.

60

11 

Luật

D380101

A00:Toán,Lý,Hóa; A01:Toán,Lý,Anh; D01:Toán,Văn,Anh;

C03:Văn,Toán,Sử.

150

12 

Ngôn ngữ Anh

D220201

D01:ANH,Toán,Văn; D09:ANH,Toán,Sử; D14:ANH,Văn,Sử.

50

2. Cao đẳng

255

    1   

Sư phạm Tiếng Anh

C140231

D01:ANH,Toán,Văn; D09:ANH,Toán,Sử; D14:ANH,Văn,Sử.

50

    2   

Giáo dục Mầm non

C140201

M00:Toán,Văn, NĂNG KHIẾU (Kể chuyện, Hát).

50

    3   

Giáo dục Thể chất

C140206

T00:Toán,Sinh,NĂNG KHIẾU (Chạy 100 mét, Bật xa tại chỗ).

50

    4   

Giáo  dục Tiểu học

C140202

C01:Toán,Văn,Lý; D01:Toán,Văn,Anh; C03:Toán,Văn,Sử;

C04:Toán,Văn,Địa.

50

    5   

Kế toán

C340301

A00:Toán,Lý,Hóa; A01:Toán,Lý,Anh; D01:Toán,Văn,Anh.

65

 

(24h.com.vn)
( bình chọn, / 10 điểm)