Diemthi24h cập nhật nhanh nhất xếp hạng dự đoán đỗ trượt Đại học - Cao đẳng năm 2015

Thông tin số liệu đăng ký xét tuyển ĐH Giao thông Vận tải Tp HCM năm 2015

Thứ bảy, ngày 15/08/2015, 09:53
Cập nhật danh sách thí sinh đăng ký xét tuyển ( hết ngày 14/08/2015)

Cập nhật đến ngày: 14 tháng 8 năm 2015

  Tra cứu thông tin đăng ký xét tuyển của thí sinh

  Thứ tự tham khảo của thí sinh được tạm tính theo nguyện vọng 1

  Đăng ký xét tuyển nguyện vọng 1 - Hồ sơ không hơp lệ

TT

Ngành đào tạo

Mã ngành

Khối

Tổng
chỉ tiêu

DS thí sinh
ĐK xét tuyển

Kết quả xét tuyển tạm thời

SL trúng tuyển
tạm thời

DS trúng tuyển
tạm thời

1

Kỹ thuật xây dựng CTGT

D580205

A

470

Xem DS

267

Xem DS

A1

155

39

2

Kỹ thuật xây dựng

D580208

A

128

Xem DS

128

Xem DS

A1

42

13

3

Kỹ thuật cơ khí

D520103

A

90

Xem DS

90

Xem DS

A1

30

16

4

Kỹ thuật điện tử, truyền thông

D520207

A

38

Xem DS

38

Xem DS

A1

12

3

5

Kỹ thuật điện, điện tử

D520201

A

30

Xem DS

30

Xem DS

A1

10

5

6

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

D520216

A

30

Xem DS

30

Xem DS

A1

10

6

7

Công nghệ thông tin

D480201

A

38

Xem DS

38

Xem DS

A1

12

12

8

Khai thác vận tải

D840101

A

38

Xem DS

19

Xem DS

A1

12

3

9

Kinh tế vận tải

D840104

A

30

Xem DS

30

Xem DS

A1

10

8

10

Kinh tế xây dựng

D580301

A

87

Xem DS

67

Xem DS

A1

28

20

11

Kinh tế

D310101

A

38

Xem DS

11

Xem DS

A1

12

0

12

Kế toán

D340301

A

45

Xem DS

36

Xem DS

A1

15

3

13

Quản trị kinh doanh

D340101

A

38

Xem DS

34

Xem DS

A1

12

8

14

Kỹ thuật môi trường

D520320

A

30

Xem DS

2

Xem DS

A1

10

 

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2015

Tên trường,

Ngành học

Ký hiệu trường

Mã Ngành

Môn thi/xét tuyển

Chỉ tiêu

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TP. HỒ CHÍ MINH

GTS

 

 

2800

Số 2, đường D3, khu Văn Thánh Bắc, phường 25, Q. Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08) 3512 69 02 - Fax: (08) 38980456

 

Các ngành đào tạo đại học:

 

 

 

2500

Khoa học hàng hải

GTS

D840106

- Toán, Lý, Hóa

- Toán, Lý, Anh

 330

Điều khiển tàu biển

GTS

D840106-101

- Toán, Lý, Hóa

- Toán, Lý, Anh

 

Vận hành khai thác máy tàu thủy

GTS

D840106-102

- Toán, Lý, Hóa

Toán, Lý, Anh

 

Thiết bị năng lượng tàu thủy

GTS

D840106-103

Toán, Lý, Hóa

Toán, Lý, Anh

 

Nhóm ngành điện, điện tử:

GTS

 

 

Toán, Lý, Hóa

Toán, Lý, Anh 

 

 

 

360 

 

 

 

Kỹ thuật điện, điện tử

GTS

D520201

Kỹ thuật điện tử, truyền thông

GTS

D520207

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

GTS

D520216

Kỹ thuật tàu thủy

GTS

D520122

Toán, Lý, Hóa

Toán, Lý, Anh

 140

Kỹ thuật cơ khí

GTS

D520103

Toán, Lý, Hóa

Toán, Lý, Anh

 260

Kĩ thuật xây dựng công trình giao thông

GTS

D580205

Toán, Lý, Hóa

Toán, Lý, Anh

 400

Công nghệ thông tin

GTS

D480201

Toán, Lý, Hóa

Toán, Lý, Anh 

 130

Truyền thông và mạng máy tính

GTS

D480102

Toán, Lý, Hóa

Toán, Lý, Anh

80 

Kỹ thuật công trình xây dựng

GTS

D580201

Toán, Lý, Hóa

Toán, Lý, Anh

 280

Kinh tế vận tải

GTS

D840104

- Toán, Lý, Hóa

- Toán, Lý, Anh

- Toán, Văn, Anh

 200

Kinh tế xây dựng

GTS

D580301

- Toán, Lý, Hóa

- Toán, Lý, Anh

- Toán, Văn, Anh

170

Khai thác vận tải

GTS

D840101

- Toán, Lý, Hóa

- Toán, Lý, Anh

- Toán, Văn, Anh

 150

Các ngành đào tạo cao đẳng:

 

 

 

250

Công nghệ thông tin

GTS

C480201

Toán, Lý, Hóa

Toán, Lý, Anh

 

50

Công nghệ kỹ thuật ô tô

GTS

C510205

Toán, Lý, Hóa

Toán, Lý, Anh

50

Khai thác vận tải

GTS

C840101

- Toán, Lý, Hóa

- Toán, Lý, Anh

- Toán, Văn, Anh

50

Điều khiển tàu biển

GTS

C840107

Toán, Lý, Hóa

Toán, Lý, Anh

50

Vận hành khai thác máy tàu thủy

GTS

C840108

Toán, Lý, Hóa

Toán, Lý, Anh

50

Liên thông từ Cao đẳng lên ĐH

 

 

 

50

 

(Diemthi.24h.com.vn)
( bình chọn, / 10 điểm)