Thi sinh tham dự kỳ thi THPT QG năm 2015

Thông tin số liệu đăng ký xét tuyển ĐH Giao Thông Vận Tại Cơ sở Phía Nam 2015

Thứ năm, ngày 20/08/2015, 19:06
Cập nhật danh sách thí sinh đăng ký xét tuyển (ngày 20/08/2015)

THÔNG TIN XÉT TUYỂN NGUYỆN VỌNG I
ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2015

(Cập nhật thông tin đến Sáng ngày 20/08/2015)


TT Ngành đào tạo Mã ngành Khối
Tổng
chỉ tiêu
DS thí sinh
ĐK xét tuyển
Kết quả xét tuyển tạm thời
SL trúng tuyển
tạm thời
Điểm trúng tuyển
tạm thời
1 Kỹ thuật xây dựng CTGT D580205 A 470 Xem DS 470 18.25
  A1 155 16
2 Kỹ thuật xây dựng D580208 A 128 Xem DS 128 19.5
  A1 42 17.75
3 Kỹ thuật cơ khí D520103 A 90 Xem DS 90 20.25
  A1 30 18.25
4 Kỹ thuật điện tử, truyền thông D520207 A 38 Xem DS 38 19.25  
  A1 12 17.5
5 Kỹ thuật điện, điện tử D520201 A 30 Xem DS 30 20.25
  A1 10 18.25
6 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa D520216 A 30 Xem DS 30 20
  A1 10 19.25
7 Công nghệ thông tin D480201 A 38 Xem DS 38 19.5
  A1 12 18.5
8 Khai thác vận tải D840101 A 38 Xem DS 38 18.5
  A1 12 18
9 Kinh tế vận tải D840104 A 30 Xem DS 30 19
  A1 10 18
10 Kinh tế xây dựng D580301 A 87 Xem DS 87 18.75  
  A1 28 18.25
11 Kinh tế D310101 A 38 Xem DS 38 18
  A1 12 17.25
12 Kế toán D340301 A 45 Xem DS 45 18.5
  A1 15 18.25
13 Quản trị kinh doanh D340101 A 38 Xem DS 38 18.5
  A1 12 18.25
14 Kỹ thuật môi trường D520320 A 30 Xem DS 30 18
  A1 10 17
Ghi chú:
Học phí tham khảo (năm 2014):
              Ngành Kinh tế 155.000 đồng/Tín chỉ
              Ngành Kỹ thuật 184.000 đồng/Tín chỉ
- Trung bình học phí 1 năm của ngành Kỹ thuật tương ứng 37 tín chỉ là: 6.808.000 đồng/năm
- Trung bình học phí 1 năm của ngành Kinh tế tương ứng 35 tín chỉ là: 5.580.000 đồng/năm

DANH SÁCH THÍ SINH NỘP HỒ SƠ XÉT TUYỂN KHÔNG HỢP LỆ

(Diemthi.24h.com.vn)
( bình chọn, / 10 điểm)