Diemthi24h cập nhật nhanh nhất xếp hạng dự đoán đỗ trượt Đại học - Cao đẳng năm 2015

Thông tin số liệu đăng ký xét tuyển ĐH Giao Thông Vận Tải 2015

Thứ năm, ngày 20/08/2015, 15:25
Cập nhật danh sách thí sinh đăng ký xét tuyển (ngày 19/08/2015)

STT

Tên ngành

Mã ngành

Chỉ tiêu

Điểm chuẩn dự kiến

Danh sách trúng tuyển 
dự kiến

Khối A

Khối A1

Khối A

Khối A1

Khối A

Khối A1

1

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

D580205

1013

337

20.75

17.00

Xem DS

Xem DS

2

Công nghệ thông tin

D480201

150

50

22.25

20.75

Xem DS

Xem DS

3

Kỹ thuật cơ khí

D520103

428

142

20.75

17.50

Xem DS

Xem DS

4

Kỹ thuật điện tử, truyền thông

D520207

94

31

21.50

20.00

Xem DS

Xem DS

5

Kỹ thuật điện điện tử

D520201

94

31

21.75

19.50

Xem DS

Xem DS

6

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

D520216

90

30

22.00

19.75

Xem DS

Xem DS

7

Quản trị kinh doanh

D340101

83

27

20.50

18.75

Xem DS

Xem DS

8

Kinh tế

D310101

45

15

20.75

19.00

Xem DS

Xem DS

9

Kinh tế xây dựng

D580301

90

30

21.75

20.00

Xem DS

Xem DS

10

Kế toán

D340301

90

30

21.25

19.00

Xem DS

Xem DS

11

Khai thác vận tải

D840101

90

30

19.75

16.50

Xem DS

Xem DS

12

Kinh tế vận tải

D840104

90

30

20.75

18.75

Xem DS

Xem DS

13

Kỹ thuật môi trường

D520320

38

12

20.00

17.00

Xem DS

Xem DS

14

Công nghệ kỹ thuật giao thông

D510104

38

12

20.00

16.50

Xem DS

Xem DS

15

Kỹ thuật xây dựng

D580208

195

65

20.50

16.75

Xem DS

Xem DS

 

(Diemthi.24h.com.vn)
( bình chọn, / 10 điểm)