Thi sinh tham dự kỳ thi THPT QG năm 2015

Thông tin số liệu đăng ký xét tuyển ĐH Đồng Tháp 2015

Thứ sáu, ngày 14/08/2015, 08:21
Cập nhật danh sách thí sinh đăng ký xét tuyển

Thí sinh xem danh sách tại đây

Phương thức tuyển sinh:

1. Đối với các ngành: Việt Nam học, Quản lí văn hóa, Khoa học thư viện, Ngôn ngữ Trung Quốc, Công tác xã hội, Nuôi trồng thủy sản trường tuyển sinh theo 2 phương thức:

- 75% chỉ tiêu xét tuyển dựa vào kết quả lớp 12 với các môn VĂN, Sử, Địa cho các ngành, trừ ngành Nuôi trồng thủy sản xét tuyển môn Toán, Hóa, SINH.

- 25% chỉ tiêu xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia 2015 do các trường Đại học chủ trì.

2. Các ngành còn lại: các môn văn hóa trường xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT quốc gia 2015 tại các cụm thi do trường ĐH chủ trì. Riêng các môn năng khiếu, trường tổ chức thi, cụ thể:

- Ngành Giáo dục mầm non: thi tuyển môn năng khiếu GDMN.

- Ngành Giáo dục thể chất: thi tuyển môn năng khiếu GDTC

- Ngành Sư phạm âm nhạc: Thi tuyển môn Hát, Thẩm âm – Tiết tấu

- Ngành Sư phạm mỹ thuật: Thi tuyển môn Trang trí, Hình họa.

Thời gian thi tuyển các môn năng khiếu: Dự kiến ngày 8/7/2015

THÔNG TIN TUYỂN SINH

ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2015

Ngành đào tạo

Ký hiệu

Mã ngành

Môn thi/xét tuyển

Chỉ tiêu

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

ĐỒNG THÁP

SPD

 

 

3.500

783 Phạm Hữu Lầu, phường 6, thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp

ĐT: 0673 881518; Website: www.dthu.edu.vn

 

Các ngành đào tạo đại học:

 

 

 

2.500

Quản lí giáo dục

 

D140114

VĂN, Sử, Địa

Toán, VĂN, Tiếng Anh

40 

Giáo dục Mầm non

 

D140201

Toán, Văn, NK GDMN

 250

 

Giáo dục Tiểu học

 

D140202

TOÁN, Lý, Tiếng Anh

VĂN, Sử, Địa

Toán, VĂN, Tiếng Anh

 250

Giáo dục Chính trị

 

D140205

VĂN, Sử, Địa

Toán, VĂN, Tiếng Anh

 80

Giáo dục Thể chất

 

D140206

Toán. Văn, NK TDTT

Toán, VĂN, Tiếng Anh

 50

Sư phạm Toán học

 

D140209

TOÁN, Lý, Hóa

TOÁN, Lý, Tiếng Anh

 80

Sư phạm Tin học

 

D140210

TOÁN, Lý, Hóa

TOÁN, Lý, Tiếng Anh

40 

Sư phạm Vật lí

 

D140211

Toán, , Hóa

Toán, , Tiếng Anh

 40

Sư phạm Hóa học

 

D140212

Toán, Lý, HÓA

Toán, Sinh, HÓA

80 

Sư phạm Sinh học

 

D140213

Toán, SINH, Hóa

40 

Sư phạm Kĩ thuật công nghiệp

 

D140214

Toán, , Hóa

Toán, LÝ, Tiếng Anh

 

Sư phạm Kĩ thuật nông nghiệp

 

D140215

Toán, SINH, Hóa

 

Sư phạm Ngữ văn

 

D140217

VĂN, Sử, Địa

40 

Sư phạm Lịch sử

 

D140218

Văn, SỬ, Địa

40 

Sư phạm Địa lí

 

D140219

Toán, Văn, ĐỊA

Văn, Sử, ĐỊA

40 

Sư phạm Âm nhạc

 

D140221

Văn, HÁT, Thẩm âm

40 

Sư phạm Mỹ thuật

 

D140222

Văn, Trang trí, HÌNH HỌA

30 

Sư phạm Tiếng Anh

 

D140231

Toán, Văn, TIẾNG ANH

80 

Việt Nam học

 

D220113

VĂN, Sử, Địa

Toán. VĂN, Tiếng Anh

50 

Ngôn ngữ Anh

 

D220201

Toán, Văn, TIẾNG ANH

 80

Ngôn ngữ Trung Quốc

 

D220204

VĂN, Sử, Địa

Toán, Văn, TIẾNG ANH

 50

Quản lí văn hoá

 

D220342

VĂN, Sử, Địa

Toán, VĂN, Tiếng Anh

50 

Khoa học thư viện

 

D320202

VĂN, Sử, Địa

Toán, VĂN, Tiếng Anh

50 

 

Quản trị kinh doanh

 

D340101

TOÁN, Lý, Hóa

TOÁN, Lý, Tiếng Anh

TOÁN, Văn, Tiếng Anh

 80

 

Tài chính - Ngân hàng

 

D340201

TOÁN, Lý, Hóa

TOÁN, Lý, Tiếng Anh

TOÁN, Văn, Tiếng Anh

80 

Kế toán

 

D340301

TOÁN, Lý, Hóa

TOÁN, Lý, Tiếng Anh

TOÁN, Văn, Tiếng Anh

100 

Khoa học môi trường

 

D440301

Toán, Lý, HÓA

Toán, SINH, Hóa

100 

Khoa học máy tính

 

D480101

TOÁN, Lý, Hóa

TOÁN, Lý, Tiếng Anh

40 

Nuôi trồng thủy sản

 

D620301

Toán, Lý, HÓA

Toán, SINH, Hóa

50 

Công tác xã hội

 

D760101

VĂN, Sử, Địa

Toán, VĂN, Tiếng Anh

50 

 

Quản lí đất đai

 

D850103

TOÁN, Lý, Hóa

TOÁN, Lý, Tiếng Anh

Toán, SINH, Hóa

100 

Hệ đào tạo cao đẳng

 

 

 

1.000

Giáo dục Mầm non

 

C140201

Toán, Văn, NK GDMN

250 

 

Giáo dục Tiểu học

 

C140202

TOÁN, Lý, Tiếng Anh

VĂN, Sử, Địa

Toán, VĂN, Tiếng Anh

200 

Giáo dục Thể chất

 

C140206

Toán. Văn, NK TDTT

Toán, VĂN, Tiếng Anh

40 

Sư phạm Toán học

 

C140209

TOÁN, Lý, Hóa

TOÁN, Lý, Tiếng Anh

50 

Sư phạm Tin học

 

C140210

TOÁN, Lý, Hóa

TOÁN, Lý, Tiếng Anh

 

Sư phạm Vật lí

 

C140211

Toán, , Hóa

Toán, , Tiếng Anh

50 

Sư phạm Hóa học

 

C140212

Toán, Lý, HÓA

Toán, Sinh, HÓA

50 

Sư phạm Sinh học

 

C140213

Toán, SINH, Hóa

 50

Sư phạm Kĩ thuật nông nghiệp

 

C140215

Toán, SINH, Hóa

 

Sư phạm Ngữ văn

 

C140217

VĂN, Sử, Địa

50 

Sư phạm Lịch sử

 

C140218

Văn, SỬ, Địa

50 

Sư phạm Địa lí

 

C140219

Toán, Văn, ĐỊA

Văn, Sử, ĐỊA

50 

Sư phạm Âm nhạc

 

C140221

Văn, HÁT, Thẩm âm

 

Sư phạm Mỹ thuật

 

C140222

Văn, Trang trí, HÌNH HỌA

 

Tiếng Anh

 

C220201

Toán, Văn, TIẾNG ANH

80 

Khoa học thư viện

 

C320202

VĂN, Sử, Địa

Toán, VĂN, Tiếng Anh

 

Tin học ứng dụng

 

C480202

TOÁN, Lý, Hóa

TOÁN, Lý, Tiếng Anh

80 

 

(Diemthi.24h.com.vn)
( bình chọn, / 10 điểm)