Thi sinh tham dự kỳ thi THPT QG năm 2015

Thông tin số liệu đăng ký xét tuyển ĐH Công Nghệ Thông Tin - ĐH QG Tp HCM 2015

Thứ sáu, ngày 07/08/2015, 20:45
Cập nhật danh sách thí sinh đăng ký xét tuyển

Thí sinh xem Danh sách tại đây

1. Điểm chuẩn trường ĐH Công nghệ Thông tin qua các năm
 

BangDiem

Hình 1. Bảng điểm chuẩn hệ chính qui trường ĐH Công nghệ Thông tin qua các năm
 

(*) Ngành Công nghệ Thông tin bắt đầu được đào tạo từ năm 2013.
(**) Ngành An toàn Thông tin lớp chính qui được đào tạo từ năm 2013. Lớp Kỹ sư tài năng An toàn Thông tin bắt đầu đào tạo từ năm 2012.
 

2. So sánh chỉ tiêu tuyển sinh và điểm chuẩn của 3 trường Đại học hàng đầu khu vực phía nam về đào tạo nhóm ngành Công nghệ Thông tin - Truyền thông
 

SSDiem

Hình 2. Bảng chỉ tiêu tuyển sinh và điểm chuẩn qua các năm của ĐH Công nghệ Thông tin,
ĐH Bách Khoa TP.HCM và ĐH Khoa học Tự nhiên TP.HCM
 

BieuDoDiem

Hình 3. Biểu đồ điểm chuẩn hằng năm (chia trung bình 3 môn thi) của ĐH Công nghệ Thông tin,
ĐH Bách Khoa TP.HCM và ĐH Khoa học Tự nhiên TP.HCM

(Diemthi.24h.com.vn)
( bình chọn, / 10 điểm)