Thi sinh tham dự kỳ thi THPT QG năm 2015

Thông tin số liệu đăng ký xét tuyển ĐH Công nghệ Sài Gòn 2015

Thứ tư, ngày 12/08/2015, 09:22
Cập nhật danh sách thí sinh đăng ký xét tuyển

Thí sinh xem Danh sách tại đây

THÔNG TIN TUYỂN SINH

ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2015

Tên trường,

Ngành học

Ký hiệu

Mã ngành

Môn thi/xét tuyển

Chỉ tiêu

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

CÔNG NGHỆ SÀI GÒN

DSG

 

 

2.300

180 Cao Lỗ, Phường 4, Quận 8, Tp. Hồ Chí Minh. 
ĐT : (08) 38.505.520 - 38.508.269. Website: http://www.stu.edu.vn

 

Các ngành đào tạo đại học:

 

 

 

1.800

Công nghệ kĩ thuật cơ điện tử

 

D510203

Toán, Lý, Hóa

Toán, N.ngữ, Lý

Toán, Văn, N.ngữ

Toán, N.ngữ, Hóa

 

Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử

 

D510301

 

Công nghệ kĩ thuật điện tử, truyền thông

 

D510302

 

Công nghệ thông tin

 

D480201

 

 

Công nghệ thực phẩm

 

 

D540101

Toán, Lý, Hóa

Toán, N.ngữ, Lý

Toán, Văn, N.ngữ

Toán, Hóa, Sinh

 

Quản trị kinh doanh

 

D340101

Toán, Lý, Hóa

Toán, N.ngữ, Lý

Toán, Văn, N.ngữ

Toán, N.ngữ, Hóa

 

 

Kĩ thuật công trình xây dựng

 

 

D580201

 

 

Thiết kế công nghiệp

 

 

D210402

Toán, Lý, Hóa

Toán, N.ngữ, Lý

Toán, Văn, N.ngữ

N.ngữ, Văn. NK (vẽ)

 

Các ngành đào tạo cao đẳng:

 

 

 

500

Công nghệ kĩ thuật cơ điện tử

 

C510203

Toán, Lý, Hóa

Toán, N.ngữ, Lý

Toán, Văn, N.ngữ

Toán, N.ngữ, Hóa

 

Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử

 

C510301

 

Công nghệ kĩ thuật điện tử, truyền thông

 

C510302

 

Công nghệ thông tin

 

C480201

 

 

Công nghệ thực phẩm

 

 

C540102

Toán, Lý, Hóa

Toán, N.ngữ, Lý

Toán, Văn, N.ngữ

Toán, Hóa, Sinh

 

Quản trị kinh doanh

 

C340101

Toán, Lý, Hóa

Toán, N.ngữ, Lý

Toán, Văn, N.ngữ

Toán, N.ngữ, Hóa

 

Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng

 

C510102

 

 

Thiết kế công nghiệp

 

 

C210402

Toán, Lý, Hóa

Toán, N.ngữ, Lý

Toán, Văn, N.ngữ

N.ngữ, Văn. NK (vẽ)

 

(Diemthi.24h.com.vn)
( bình chọn, / 10 điểm)