Thi sinh tham dự kỳ thi THPT QG năm 2015

Thông tin số liệu đăng ký xét tuyển ĐH An Giang 2015

Thứ tư, ngày 12/08/2015, 09:14
Cập nhật danh sách thí sinh đăng ký xét tuyển

Thí sinh xem Danh sách tại đây

THÔNG TIN TUYỂN SINH

ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2015

Tên trường, Ngành học

Ký hiệu trường

ngành

Môn xét tuyển

Chỉ tiêu

TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG

TAG

 

 

3.310

Số 18 Ung Văn Khiêm, P.Đông Xuyên, Tp.Long Xuyên, An Giang;

ĐT: (076) 3 846074, (076) 3 847567; Fax: (076) 3 842560; Website: www.agu.edu.vn.

 

Các ngành đào tạo đại học:

 

 

 

2.250

Sư phạm

 

 

 

660

 Sư phạm Toán học

 

D140209

Toán, Lý, Hóa

Toán, Lý, Tiếng Anh

40

 Sư phạm Vật lí

 

D140211

40

 Sư phạm Hóa học

 

D140212

Toán, Lý, Hóa

Toán, Hóa, Sinh

40

 Sư phạm Sinh học

 

D140213

Toán, Hóa, Sinh

40

 Sư phạm Ngữ văn

 

D140217

Văn, Sử, Địa

Văn, Toán, Tiếng Anh

40

 Sư phạm Lịch sử

 

D140218

Văn Sử, Địa

40

 Sư phạm Địa lí

 

D140219

40

 Sư phạm Tiếng Anh

 

D140231

Văn, Toán, Tiếng Anh

40

 

 Giáo dục Tiểu học

 

D140202

Toán, Lý, Hóa

Toán, Lý, Tiếng Anh

Văn, Sử, Địa

Văn, Toán, Tiếng Anh

100

 Giáo dục Chính trị

 

 

D140205

Văn, Sử, Địa

Văn, Toán, Tiếng Anh

40

+ Kinh tế

 

 

 

450

 Tài chính Doanh nghiệp

 

D340203

Toán, Lý, Hóa

Toán, Lý, Tiếng Anh

Văn, Toán, Tiếng Anh

100

Kế toán

 

D340301

100

Kinh tế quốc tế

 

D310106

50

Quản trị kinh doanh

 

D340101

100

Tài chính - Ngân hàng

 

D340201

100

+ Nông nghiệp

 

 

 

500

 Nuôi trồng thủy sản

 

D620301

Toán, Lý, Hóa

Toán, Lý, Tiếng Anh

Toán, Hóa, Sinh

50

Chăn nuôi

 

D620105

100

Khoa học cây trồng

 

D620110

100

Phát triển nông thôn

 

D620116

100

Bảo vệ thực vật

 

D620112

150

+ Công nghệ - Kĩ thuật

 

 

 

550

 Công nghệ thông tin

 

D480201

Toán, Lý, Hóa

Toán, Lý, Tiếng Anh

Văn, Toán, Tiếng Anh

100

Kỹ thuật phần mềm

 

D480103

100

 Công nghệ thực phẩm

 

D540101

Toán, Lý, Hóa

Toán, Lý, Tiếng Anh

Toán, Hóa, Sinh

100

Công nghệ sinh học

 

D420201

100

Công nghệ kỹ thuật môi trường

 

D510406

50

Quản lý tài nguyên và môi trường

 

D850101

100

+ Xã hội - Nhân văn

 

 

 

90

 Việt Nam học (VH du lịch)

 

D220113

Toán, Lý, Hóa

Văn, Sử, Địa

Văn, Toán, Tiếng Snh

50

 Ngôn ngữ Anh

 

D220201

Văn, Toán, Tiếng Anh.

40

Các ngành đào tạo cao đẳng:

 

 

 

1,060

+ Sư phạm

 

 

 

510

 Sư phạm Tiếng Anh

 

C140231

Văn, Toán, Tiếng Anh.

 

 Giáo dục Tiểu học

 

C140202

Toán, Lý, Hóa

Toán, Lý, Tiếng Anh

Văn, Sử, Địa

Văn, Toán, Tiếng Anh

 

 Giáo dục Mầm non

 

C140201

Văn, Toán, Năng khiếu.

 

 Sư phạm Tin học

 

C140210

Toán, Lý, Hóa

Toán, Lý, Tiếng Anh

Văn, Toán, Tiếng Anh

 

 Giáo dục Thể chất

 

C140206

Sinh, Toán, Năng khiếu  TDTT.

 

+ Nông nghiệp

 

 

 

300

 Nuôi trồng thủy sản

 

C620301

Toán, Lý, Hóa

Toán, Lý, Tiếng Anh

Toán, Hóa Sinh

50

Chăn nuôi

 

C620105

50

Khoa học cây trồng

 

C620110

50

Phát triển nông thôn

 

C620116

50

Bảo vệ thực vật

 

C620112

100

+ Công nghệ - Kĩ thuật

 

 

 

200

 Công nghệ thực phẩm

 

C540102

Toán, Lý, Hóa

Toán, Lý, Tiếng Anh

Toán, Hóa Sinh

50

Công nghệ sinh học

 

C420201

50

Sinh học ứng dụng

 

C420203

50

 Công nghệ thông tin

 

C480201

Toán, Lý, Hóa

Toán, Lý, Tiếng Anh

Văn, Toán, Tiếng Anh

50

 + Xã hội - Nhân văn

 

 

 

50

 Việt Nam học (VH du lịch)

 

C220113

Toán, Lý, Hóa

Văn, Sử, Địa

Văn, Toán, Tiếng Anh

50

 

(Diemthi.24h.com.vn)
( bình chọn, / 10 điểm)