Thông tin số liệu đăng ký xét tuyển Đại Học Y Tế Công Cộng 2015

Thông tin số liệu đăng ký xét tuyển Đại Học Y Tế Công Cộng 2015

Thứ tư, ngày 19/08/2015, 09:58
Cập nhật Danh sách thí sinh đăng ký xét tuyển (18/08/2015)

Thí sinh xem Danh sách Tại đây

Thí sinh theo dõi trong danh sách đính kèm. Nếu có sai sót vui lòng thông báo tới Ban Thư ký Hội đồng tuyển sinh trường theo số điện thoại 04 62662342 

THÔNG TIN TUYỂN SINH

ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2015

Tên trường,

Ngành học

Ký hiệu trường

Mã Ngành

Môn thi/xét tuyển

Chỉ tiêu

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ

CÔNG CỘNG

YTC

 

 

200

Số 138B Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội

ĐT: (04)62662342.  Website: www.hsph.edu.vn

 

Các ngành đào tạo đại học:

 

 

 

 

 

Y tế công cộng

 

 

D720301

Toán, Hóa học, Sinh học

170

 

Xét nghiệm Y học dự phòng

 

 

D720399

Toán, Hóa học, Sinh học

30

(http://dtdh.hsph.edu.vn/)
( bình chọn, / 10 điểm)