Thi sinh tham dự kỳ thi THPT QG năm 2015

Thông tin số liệu đăng ký xét tuyển Đại Học Lao Động Xã Hội Tp HCM 2015

Thứ năm, ngày 20/08/2015, 19:08
Cập nhật danh sách thí sinh đăng ký xét tuyển (ngày 19/08/2015)

 1. Lưu ý dành cho thí sinh:

Trường ĐH Lao động – Xã hội xét tuyển sinh theo từng ngành và được căn cứ vào thứ tự nguyện vọng ưu tiên của thí sinh. Do vậy, để thí sinh dễ dàng cập nhập thông tin, Nhà trường sẽ công bố thông tin theo nguyên tắc sau:

- Khi số lượng hồ sơ ĐKXT vào các ngành chưa vượt quá chỉ tiêu tuyển sinh, thì tại thời điểm công bố thí sinh sẽ chỉ có tên tại ngành đăng ký nguyện vọng ưu tiên 1.

- Khi số lượng hồ sơ ĐKXT vào một ngành vượt quá chỉ tiêu tuyển sinh của ngành, thì những thí sinh có nguyện vọng ưu tiên 1 có thứ tự xếp hạng vượt quá chỉ tiêu sẽ được xét tiếp đến nguyện vọng ưu tiên 2 và chỉ có tên tại ngành đó nếu có thứ tự xếp hạng chưa vượt quá chỉ tiêu. Tương tự như vậy đối với các nguyên vọng ưu tiên 3 và 4.

Những thông tin tại Bảng báo cáo chỉ có giá trị tham khảo tại thời điểm công bố chưa tính đến số lượng thí sinh nộp và rút hồ sơ ĐKXT tại các ngày kế tiếp theo quy định.

2. Danh sách Hồ sơ xét tuyển tính đến ngày 19/8/2015

STT

Tên Ngành

Tải File

1

Bảo hiểm

Nhấn vào đây để tải File

2

Công tác xã hội

Nhấn vào đây để tải File

3

Kế toán

Nhấn vào đây để tải File

4

Quản trị kinh doanh

Nhấn vào đây để tải File

5

Quản trị nhân lực

Nhấn vào đây để tải File

3. Danh sách hồ sơ xét tuyển chưa nhập vào hệ thống dữ liệu của Trường Đại học lao động – Xã hội (CSII) do thí sinh rút hồ sơ tại các Trường nhưng các Trường chưa xóa dữ liệu. (Nhấn vào đây để tải File) Cập nhật ngày 19/8/2015

4. Danh sách hồ sơ xét tuyển không hợp lệ (Nhấn vào đây để tải File) Cập nhật ngày 19/8/2015


(Diemthi.24h.com.vn)
( bình chọn, / 10 điểm)