Thông tin số liệu đăng ký xét tuyển Đại học Kiến trúc Hà Nội năm 2015

Thông tin số liệu đăng ký xét tuyển Đại học Kiến trúc Hà Nội 2015

Thứ năm, ngày 20/08/2015, 16:00
Cập nhật danh sách thí sinh đăng ký xét tuyển (ngày 20/08/2015)

Đến ngày 20-8-2015

Danh sách thí sinh đăng ký các ngành Khối V (nhóm ngành 1):
Kiến trúc (chỉ tiêu: 350)
Kiến trúc cảnh quan (chỉ tiêu: 50)
Chương trình tiên tiến ngành Kiến trúc công trình (chỉ tiêu: 50): Sẽ có Thông báo tuyển sinh sau ngày 25/8/2015.

Danh sách thí sinh đăng ký các ngành Khối A (nhóm ngành 2):
Kinh tế xây dựng (chỉ tiêu: 150)
Quản lý xây dựng (chỉ tiêu: 150)
Cấp thoát nước (chỉ tiêu: 150)

Danh sách thí sinh đăng ký các ngành Khối H (nhóm ngành 3):
Thiết kế đồ họa (chỉ tiêu: 50)
Thiết kế nội thất (chỉ tiêu: 100)

(ĐH Kiến trúc)
( bình chọn, / 10 điểm)