Thông báo về chỉ tiêu và phương án tuyển sinh đại học Ngân hàng Tp HCM năm 2016

Thông báo về chỉ tiêu và phương án tuyển sinh đại học Ngân hàng Tp HCM năm 2016

Thứ sáu, ngày 22/04/2016, 13:59
Thông báo về chỉ tiêu và phương án tuyển sinh đại học chính quy và liên thông đại học chính quy năm 2016 của đại học Ngân hàng Tp HCM

 

(*) Ghi chú: Tổ hợp môn thi xét tuyển A gồm Toán – Lý – Hóa
A1 gồm Toán – Lý – Anh
D1 gồm Toán – Văn – Anh
Chương trình đào tạo chất lượng cao:
- Chỉ tiêu: 350, xét tuyển từ số thí sinh đã trúng tuyển và nhập học trong kỳ thi tuyển
sinh;
- Các ngành đào tạo: Tài chính - Ngân hàng; Quản trị kinh doanh; Kế toán;
- Chất lượng chương trình đào tạo: Tiếp cận theo chuẩn quốc tế, giảng dạy bằng tiếng
Việt và tiếng Anh;
* Thông tin tham khảo tại website: www.buh.edu.vn; mục Chất lượng cao.
LƯU Ý:
ü Phương thức tuyển sinh: Trường dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc Gia do các
trường ĐH-CĐ được Bộ ủy quyền tổ chức;
ü Vùng tuyển sinh: tuyển sinh trong cả nước;
ü Điểm chuẩn trúng tuyển xét theo tổ hợp môn thi chung cho tất cả các ngành.
Riêng ngành Luật kinh tế và Ngôn ngữ Anh xét tuyển theo điểm chuẩn riêng.
Khối ngành Kinh doanh - Quản lý được phân ngành vào tháng 11 của năm thứ hai
(sau gần 3 học kỳ học tập); ngành Luật Kinh tế và ngôn ngữ Anh phân ngành
ngay từ đầu khóa học dựa trên hồ sơ đăng ký xét tuyển của thí sinh;
ü Thực hiện chính sách tuyển thẳng, ưu tiên đối tượng, khu vực đối với thí sinh theo
Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
ü Tuyển sinh hệ liên thông đại học chính quy theo 02 đợt:
+ Đợt 1: xét tuyển theo kết quả kỳ thi PTTH quốc gia năm 2016 như tuyển sinh
đại học chính quy (đăng ký dự thi theo hình thức thí sinh tự do).
+ Đợt 2: Trường sẽ tổ chức kỳ thi riêng vào đầu tháng 11/2016 theo quy định tại
Thông tư 55/2012/TT-BGDĐT ngày 25/12/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Việc xét
trúng tuyển căn cứ vào chỉ tiêu và điểm sàn của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Thông tin tuyển sinh

è  Điểm chuẩn Đại học Ngân hàng HCM năm 2015

è  Tỉ lệ chọi Đại Học Ngân hàng HCM 2015

è  Điểm Nguyện Vọng 2 Ngân hàng HCM 2015

(Theo ĐH Ngân hàng TP HCM)
( bình chọn, / 10 điểm)