Phương án tuyển sinh Đại học Nguyễn Tất Thành năm 2016

Thứ tư, ngày 27/04/2016, 08:45
Đại học Nguyễn Tất Thành công bố phương thức xét tuyển và chỉ tiêu tuyển sinh năm 2016. Nhà trường tuyển sinh theo 2 phương thức với tổng chỉ tiêu các ngành là 4800.

Ngành học/ Trình độ

Mã ngành

Tổ hợp môn thi/ xét tuyển

Chỉ tiêu

Các ngành đào tạo đại học:

 

 

4.8

 

 

Toán, Vật lí, Tiếng Anh Toán, Hóa học, Sinh học Toán, Hóa học, Tiếng Anh

 

Dược học

D720401

 

 

Toán, Vật lí, Tiếng Anh Toán, Hóa học, Sinh học Toán, Sinh học, Tiếng Anh

 

Điều dưỡng

D720501

Công nghệ sinh học

D420201

Toán, Vật lí, Hóa học Toán, Vật lí, Tiếng Anh Toán, Hóa học, Sinh học Toán, Hóa học, Tiếng Anh

 

Công nghệ kĩ thuật hóa học

D510401

 

Công nghệ thực phẩm

D540101

 

 

 

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh Ngữ văn, Lịch sử,Tiếng Anh Ngữ văn, Địa lí,Tiếng Anh

 

Quản lí tài nguyên và môi trường

D850101

Kĩ thuật xây dựng

D580208

Toán, Vật lí, Hóa học Toán, Vật lí, Tiếng Anh

 

Kĩ thuật điện, điện tử

D520201

 

Công nghệ kĩ thuật cơ điện tử

D510203

Toán, Vật lí, Hóa học Toán, Vật lí, Tiếng Anh Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

 

Công nghệ kĩ thuật ô tô

D510205

 

Công nghệ thông tin

D480201

 

Kế toán

D340301

Toán, Vật lí, Hóa học Toán, Vật lí, Tiếng Anh Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh Toán, Hóa học, Tiếng Anh

 

Tài chính - Ngân hàng

D340201

 

Quản trị kinh doanh

D340101

 

Quản trị khách sạn

D340107

Toán, Vật lí, Hóa học Toán, Vật lí, Tiếng Anh Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

 

Quản trị nhà hàng và  dịch vụ ăn uống

 

 

D340109

Ngôn ngữ Anh

D220201

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh Ngữ văn, Lịch sử,Tiếng Anh Ngữ văn, Địa lí,Tiếng Anh

 

Việt Nam học

D220113

 

Ngôn ngữ Trung Quốc

D220204

 

Ngành học/ Trình độ

Mã ngành

Tổ hợp môn thi/ xét tuyển

Chỉ tiêu

 

 

Hình họa, Toán, Trang trí Toán, Ngữ văn, Trang trí Hình họa, Trang trí, Ngữ văn Toán, Hình họa, Ngữ văn

 

Thiết kế đồ họa

D210403

Quản trị nhân lực

D340404

Toán, Vật lí, Hóa học Toán, Vật lí, Tiếng Anh Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh Toán, Hóa học, Tiếng Anh

 

 

 

 

Luật kinh tế

D380107

Kiến trúc

D580102

Hình họa, Toán, Vật lí Toán, Hình họa, Ngữ văn

 

Các ngành đào tạo cao đẳng:

 

 

700

 

 

Toán, Vật lí, Tiếng Anh Toán, Hóa học, Sinh học Toán, Hóa học, Tiếng Anh

 

Điều dưỡng

C720501

 

 

Toán, Vật lí, Tiếng Anh Toán, Hóa học, Sinh học Toán, Sinh học, Tiếng Anh

 

Dược

C900107

 

 

Toán, Vật lí, Tiếng Anh Toán, Hóa học, Sinh học Toán, Hóa học, Tiếng Anh Toán, Sinh học, Tiếng Anh

 

Kỹ thuật hình ảnh y học

C720330

Công nghệ kỹ thuật hoá học

C510401

Toán, Vật lí, Hóa học Toán, Vật lí, Tiếng Anh Toán, Hóa học, Sinh học Toán, Hóa học, Tiếng Anh

 

Công nghệ thực phẩm

C540102

 

Công nghệ sinh học

C420201

 

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

 

Toán, Vật lí, Hóa học Toán, Vật lí, Tiếng Anh Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

 

C510203

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

C510301

 

 

Công nghệ kỹ thuật xây dựng

C510103

Toán, Vật lí, Hóa học Toán, Vật lí, Tiếng Anh

 

Công nghệ may

C540204

 

 

Công nghệ thông tin

C480201

Toán, Vật lí, Hóa học

 

Ngành học/ Trình độ

Mã ngành

Tổ hợp môn thi/ xét tuyển

Chỉ tiêu

Công nghệ kỹ thuật ô tô

C510205

Toán, Vật lí, Tiếng Anh Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

 

Kế toán

C340301

Toán, Vật lí, Hóa học Toán, Vật lí, Tiếng Anh Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh Toán, Hóa học, Tiếng Anh

 

Tài chính - Ngân hàng

C340201

 

Quản trị kinh doanh

C340101

 

Thư ký văn phòng

C340407

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh Ngữ văn, Lịch sử,Tiếng Anh Ngữ văn, Địa lí,Tiếng Anh

 

 

 

 

Việt Nam học

C220113

Tiếng Anh

C220201

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh Ngữ văn, Lịch sử,Tiếng Anh Ngữ văn, Địa lí,Tiếng Anh

 

Tiếng Trung Quốc

C220204

 

Tiếng Nhật

C220209

 

Tiếng Hàn Quốc

C220210

 

 

 

Hình họa, Toán, Trang trí Toán, Ngữ văn, Trang trí Hình họa, Trang trí, Ngữ văn Toán, Hình họa, Ngữ văn

 

Thiết kế đồ họa

C210403

 

Thông tin tuyển sinh

è  Điểm chuẩn các trường đại học năm 2015

è  Tỉ lệ chọi Đại Học 2015

è  Điểm Nguyện Vọng 2 các trường đại học năm 2015

 

(ĐH Nguyễn Tất Thành)
( bình chọn, / 10 điểm)