Phân hiệu Đại học Nông Lâm TP. HCM tại Ninh Thuận công bố điểm chuẩn năm 2017

Thứ hai, ngày 31/07/2017, 10:54
Phân hiệu Đại học Nông Lâm TP. HCM tại Ninh Thuận công bố điểm chuẩn năm 2017 như sau:

(Theo ĐH NLHCM)
( bình chọn, / 10 điểm)