Khoa Y - ĐH Quốc gia TPHCM công bố điểm chuẩn năm 2017

Thứ hai, ngày 31/07/2017, 09:07
Khoa Y - ĐH Quốc gia TPHCM công bố điểm chuẩn năm 2017 như sau:

(Theo ĐH QGHCM)
( bình chọn, / 10 điểm)