Khoa Quốc tế - ĐHQGHN công bố ngưỡng điểm xét tuyển năm 2017

Thứ sáu, ngày 14/07/2017, 11:19
Hội đồng Tuyển sinh Khoa Quốc tế - ĐHQGHN công bố mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển đợt 1 năm 2017 đối với các chương trình đào tạo do Đại học Quốc gia Hà Nội cấp bằng.

Theo đó, mức điểm Khoa nhận hồ sơ xét tuyển vào từng ngành cụ thể như sau:

STT

Mã ngành

Ngành

Ngưỡng điểm

xét tuyển

Chỉ tiêu

Tổ hợp

các khối thi

1

QHQ 52340120

Kinh doanh quốc tế

15.5

180

A00; A01; D01 – D06; D72 – D77

2

QHQ 52340399

Kế toán, Phân tích & Kiểm toán

160

3

QHQ 52340405

Hệ thống thông tin quản lí

60

(Theo ĐHQGHN)
( bình chọn, / 10 điểm)