Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên tuyển sinh năm 2017

Thứ tư, ngày 29/03/2017, 15:20
Dưới đây là thông tin tuyển sinh hệ chính quy năm 2017 Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên.

1. Tên trường, sứ mệnh, địa chỉ trụ sở

- Tên trường: Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên.

- Sứ mệnh:  

          1- Đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực về ngoại ngữ, gồm giáo viên giảng dạy ngoại ngữ và lực lượng lao động làm việc trong các cơ quan, đoàn thể, và công ty trong và ngoài nước;

          2- Nghiên cứu ngôn ngữ và văn hóa nước ngoài, giới thiệu và quảng bá ngôn ngữ cũng như văn hóa Việt Nam ra thế giới, nhằm kịp thời đáp ứng những đòi hỏi, cũng như những nhu cầu ngày càng cao, cùng những quan hệ hợp tác ngày càng đa dạng của xã hội trong xu thế hội nhập quốc tế hiện nay; 

           3- Góp phần đắc lực cho chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, giáo dục của đất nước, đặc biệt là khu vực nông thôn, trung du, miền núi phía Bắc Việt Nam.

          - Địa chỉ: Xã Quyết Thắng – Thành phố Thái Nguyên – Tỉnh Thái Nguyên

          - Địa chỉ trang web: http://sfl.tnu.edu.vn.

- Điện thoại: 0280 3648 489; 0280 3753041.

2. Thông tin tuyển sinh đại học, cao đẳng chính quy năm 2017

2.1. Phạm vi tuyển sinh

Tuyển sinh trong cả nước.

2.2. Phương thức tuyển sinh 

Khoa Ngoại ngữ xét tuyển theo 2 phương thức, cụ thể:

 - Xét tuyển dựa trên kết quả Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia do Bộ GD&ĐT tổ chức. Hình thức này được áp dụng cho tất cả các ngành/chuyên ngành (dành khoảng 70% so với chỉ tiêu).

- Xét tuyển dựa trên kết quả học tập và rèn luyện ở cấp học trung học phổ thông (THPT). Hình thức này cũng được áp dụng cho tất cả các ngành/chuyên ngành (dành khoảng 30% so với chỉ tiêu).

2.3. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận đăng ký xét tuyển

* Xét tuyển theo kết quả thi THPT Quốc gia:

Căn cứ ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của Bộ GD&ĐT năm 2017.

*  Xét tuyển theo kết quả học bạ THPT:

- Thí sinh đã tốt nghiệp THPT;

- Hạnh kiểm cả năm lớp 12 đạt loại khá trở lên;

- Điểm trung bình của từng môn học (3 môn) trong tổ hợp các môn dùng để xét tuyển hoặc điểm trung bình của các môn học (3 môn trong tổ hợp) dùng để xét tuyển không nhỏ hơn 6.0 với trình độ đại học (theo thang điểm 10).

Ghi chú:

Điểm môn thi chính (môn Ngoại ngữ) nhân hệ số 2 khi xét tuyển (đối với xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT Quốc gia) hoặc ưu tiên khi xét tuyển (đối với xét tuyển theo học bạ).

2.4. Tổ chức tuyển sinh

2.4.1. Thời gian nhận ĐKXT

 * Xét tuyển theo kết quả thi THPT Quốc gia

- Thời gian đăng ký xét tuyển đại học, CĐ nhóm ngành đào tạo giáo viên từ ngày 01/4 đến 20/4/2017

- Thông tin đăng ký xét tuyển trên cùng một phiếu ĐKDT và nộp hồ sơ ĐKDT, ĐKXT theo quy định của Sở GD&ĐT và Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Tra cứu thông tin để đăng ký xét tuyển:

+ Qua Cổng thông tin tuyển sinh: http://thituyensinh.vn

+ Qua Trang thông tin của Khoa: http://sfl.tnu.edu.vn

* Xét tuyển theo kết quả học bạ lớp 12 THPT

- Thời gian đăng ký, các đợt xét tuyển, nộp hồ sơ: thí sinh xem thông tin chi tiết tại website: http://sfl.tnu.edu.vn.

- Hình thức nhận: thí sinh nộp qua đường bưu điện chuyển phát nhanh hoặc nộp trực tiếp theo địa chỉ: Bộ phận tuyển sinh, Khoa Ngoại ngữ - ĐHTN, Đường Z115, xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

2.4.2. Điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển (ĐKXT):

- Thí sinh có thể thay đổi nguyện vọng ĐKXT sau khi biết điểm thi và chỉ được thay đổi một lần duy nhất.

- Thay đổi nguyện vọng ĐKXT theo phương thức:

+ Trực tuyến nếu số nguyện vọng không tăng hơn so với khi đăng ký ban đầu và phải đẳng ký số điện thoại, email của mình khi ĐK dự thi, thời gian điều chỉnh từ ngày 15/7 đến 17 giờ 00 ngày 21/7/2017 (thi sinh kiểm tra thông tin trước khi gửi đi).

+ Nộp phiếu điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT tại điểm thu nhận hồ sơ, thời gian từ ngày 15/7 đến 17 giờ 00 ngày 23/7/2017.

+ Thí sinh kiểm tra kết quả điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT và đề nghị điều chỉnh sai sót (nếu có và chỉ áp dụng đối với thí sinh điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT bằng phiếu) trước 17 giờ 00 ngày 25/7/2017.

2.4.3. Chính sách ưu tiên trong xét tuyển (xét tuyển thẳng và ưn tiên xét tuyển)

 Ưu tiên xét tuyển:

Các đối tượng được ưu tiên xét tuyển thuộc diện theo quy định tại các khoản 1, 4, 5 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh ĐH; tuyển sinh CĐ nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư 05/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 Xét tuyển thẳng:

 Ngoài những đối tượng theo quy định tại khoản 2, 3 Điều 7 của Quy chế trên, các đối tượng thuộc diện như sau được xét tuyển thẳng vào Khoa Ngoại ngữ - ĐHTN: là học sinh đã tốt nghiệp THPT chuyên và không chuyên với môn học ngoại ngữ, hoặc môn đoạt giải nếu đáp ứng điều kiện: ba năm học THPT đạt học sinh giỏi, môn ngoại ngữ có điểm trung bình chung đạt 8,0 trở lên (theo thang điểm 10) hoặc đoạt giải nhất, nhì, ba trong các kỳ thi học sinh giỏi do cấp huyện, thành phố trở lên tổ chức được xét tuyển thẳng.

2.4.4. Lệ phí xét tuyển, thi tuyển

Lệ phí xét tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2.5. Thông tin về ngành đào tạo/ chỉ tiêu/ tổ hợp môn xét tuyển/ thi tuyển

(Theo Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên)
( bình chọn, / 10 điểm)