Hot: Lỗi sai sót trong đề thi tham khảo THPT Quốc gia 2017 môn Hóa

Thứ sáu, ngày 19/05/2017, 16:27
Đối với đề thi tham khảo của Bộ công bố ngày 14/05 vừa qua đã được đánh giá có tính phân hóa tốt, đầy đủ mức độ để xét tuyển vào các trường ĐH khác nhau với nội dung bám sát vào chương trình lớp 12.

Tuy nhiên, ở đề thi tham khảo môn Hóa đã có một sai sót. Cụ thể là câu 74 trong đề thi có đến 2 phương án trả lời cùng đúng như sau:

Câu 74. Hỗn hợp E gồm chất X (C3H10N2O4) và chất Y (C3H12N2O3). Chất X là muối của a xít hữu cơ đa chức, chất Y là muối của một a xít vô cơ. Cho 2,62 gr E tác dụng với dung dịch NaOH dư, đun nóng, thu được 0,04 mol hỗn hợp hai khí (có tỷ lệ mol 1 : 3) và dung dịch chứa m gr muối. Giá trị của m là

A.2,40.

B.2,54.      

C.3,46.

D.2,26

Câu hỏi này có lời giải như sau:

Có 2 khả năng với E:

Như vậy bài toán đã cho có 2 phương án trả lời đều đúng. Đây là sai sót đáng tiếc ở một câu được cho là khá hay trong đề tham khảo này. Theo tôi, để chọn một phương án duy nhất, đề nên cho như sau: “thu được 0,04 mol hỗn hợp hai khí Z, T (MZ < MT; nZ : nT = 1 : 3)...” để chọn phương án trả lời đúng là 2,40. Hoặc cho “thu được 0,04 mol hỗn hợp hai khí Z, T (MZ > MT; nZ : nT = 1 : 3)...” để có phương án trả lời đúng là 2,54.

Với những sai sót trong đề thi thử nghiệm của Bộ GD như vậy, hi vọng trong đề thi thật sắp tới sẽ không xảy ra những trường hợp như vậy.

(THIQUỐCGIA)
( bình chọn, / 10 điểm)