Học viện Tài chính công bố điểm xét tuyển 2017

Thứ sáu, ngày 14/07/2017, 09:09
Học viên Tài chính thông báo mức điểm nhận đăng ký xét tuyển đại học hệ chính quy năm 2017 của Học viện Tài chính như sau:

STT

Tên ngành

Mã ngành

Tổ hợp môn

Mức điểm nhận ĐKXT

Ghi chú

1

Tài chính ngân hàng

52340201

A00, A01,

18,00

52340201D

D01

18,00

2

Kế toán

52340301

A00, A01

18,00

52340301D

D01

18,00

3

Quản trị kinh doanh

52340101

A00, A01, D01

18,00

4

Hệ thống thông tin quản lý

52340405

A00, A01

18,00

52340405D

D01

23,00

Môn Toán nhân đôi

5

Ngôn ngữ Anh

52220201

D01

23,00

Môn Anh Văn nhân đôi

6

Kinh tế

52310101

A01, D01

18,00

(Theo HVTC)
( bình chọn, / 10 điểm)