Học Viện Phòng Không – Không Quân công bố điểm chuẩn 2017

Thứ hai, ngày 31/07/2017, 09:37
Học Viện Phòng Không – Không Quân công bố điểm chuẩn 2017 như sau:

(Theo HV PKKQ)
( bình chọn, / 10 điểm)